Gösterilen sonuç sayısı: 20

İlim Kitabı/Sefer ha-Mada‘ -Yahudiliğin İnanç ve Ahlak İlkeleri-

44,20
İbn Meymun (ö. 1204), Yahudi geleneğindeki en büyük âlimlerden birisidir. Yahudiliğin hemen her alanına dair yazdığı eserlerle büyük izler bırakan

Bağdat’ın Ünlü Tarihçileri

31,20
Bağdat halîfelerinin bilim ve düşünceye büyük ilgi duyması, ulemâ ve diğer bilginleri himaye etmeleri sonucu Bağdat’ta din bilimleri, bilim ve

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Çocuk Algısı

88,00
İnsan hayatı çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak dört döneme ayrılır. Ergenliğe kadarki süreci kapsayan çocukluk dönemi, insanın gelişimi ve

Antik Mısır’da Rahip Sınıfı

46,80
Antik Mısır, Antik Çağ’ın en önemli medeniyetlerinden biridir. Sanatıyla, mimarisiyle, tıbbî gelişmeleriyle adından birçok alanda söz ettiren bu medeniyet, kutsal

Yahudilikte Cismânî Haşir Tartışmaları

28,60
Elinizdeki çalışmada 12. yüzyılda Bağdat ve Mısır’da ikamet eden üç Yahudi âlimin ölüm sonrası hayata dair münazaraları incelenmektedir. Bu isimler

Yahudi Dinî Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog

39,00
Yahudi dinî literatürü, ahir zaman inanışlarıyla ilgili pek çok malumata sahiptir. Dinî literatürün hemen her çeşidinde Mesih, Deccal ve Gog-Magog’la

Yahudilerin Ahir Zamanı

52,00
Ahir zaman inanışları, pek çok dinde karşımıza çıkan bir olgudur. Bu olgu, Yahudi dinî literatüründe önemli bir yer kaplamaktadır. Yahudi

Sâmirî’nin Buzağısı

26,00
Yahudi ve Hıristiyanlara göre Kur’an, Hz. Muhammed tarafından oluşturulmuş bir metin olup vahiy ürünü değildir. Orta Çağ’dan itibaren Yahudi ve

Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı

46,80
İslam kaynaklarında Yahudiler hakkında pek çok bilgi yer almaktadır. Buna mukabil Yahudi kaynaklarında İslam ve Müslümanlarla ilgili bilgiler sınırlıdır. İslam

Kanonik-Apokrif İncillere Göre Hz. İsa Hayatı ve Mesajı

41,60
Değerli Okuyucu! Elinize aldığınız kitap Hz. İsa’yı temel kaynaklar olan tüm İncillere dayanarak açıklamaya çalışmaktadır. Hz. İsa sonrası kiliselerde ortaya

Ateizm ve İslam

39,00
Ateizm tarihi bir gerçeklik olmakla birlikte Modern Çağ ateizmi insanlık tarihinde yeni bir durumdur. Bu dönemde ateizm geniş kesimlerce kabul

Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri

59,80
Misyonerlik faaliyetleri, başlangıçta İslam dünyasına daha sonra da öteki din ve kültürlere yönelik organize bir şekilde sürdürülen Hıristiyanlaştırma ve sömürgeleştirme

Bir Hıristiyanlık Dogması: Teslis

49,40
İznik Konsili (325) ile birlikte Batı Hıristiyanlığının resmi dogması haline gelen teslis (üçleme) hakkında ülkemizde ciddi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu

Presbiteryenlik ve Türk Pesbiteryenler

49,40
Türkiye’de son dönemlerde tartışılan önemli konulardan biri de, ülkemize yönelik misyonerlik faaliyetleridir. Konunun dinsel olduğu kadar siyasal bir alanı da

Pavlus’u Düşünmek

45,50
Pavlus, Hıristiyanlık için çok önemli bir kilometre taşıdır. Güçü Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altındaki topraklarda bir avuç İsrail halkına kıyametin yaklaştığını

Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları

54,60
Dinlerin özgürlük teolojisi teorikten ziyade pratiğe önem verir. Çünkü amaç statükoyu korumak değil, onu değiştirmektir. Buna göre metnin mutlak bir

Küresel Sorunlar ve Din

36,40
Her geçen gün etkisini biraz daha gösteren küreselleşme ile adeta gittikçe daralan ve küçülen dünyada, insanlığın oluşturduğu geleneksel kurumlar ve

Tarihsel İsa: İmanın Mesih’inden Tarihin İsa’sına

44,20
Hıristiyanlık denince akla hemen İsa gelmesine ve asırlardır yüz milyonlarca insanın onun adını yüceltmesine rağmen çok az sayıda insanın tarihin

İnançların Gökkuşağı

36,40
Günümüzde dinsel, kültürel ve siyasal çoğulculuk gibi pek çok değişik çoğulculuk çeşidinden bahsedilmektedir. “Dinsel çoğulculuk” terimi günümüz dünyasında, her biri

Monologdan Diyaloğa

49,40
Bu çalışmada Hıristiyanların Müslümanlarla geliştirmeye çalıştıkları diyalog ilişkisinde samimi olup olmadıkları ve diyalojik ilişkiden ne kastettikleri ortaya konulmak için günümüz