23 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Kilise ve Sansür -Papalığın İbrani Matbuatına Yönelik Sansürü-

176,80
Kutsal Kitap’taki bazı pasuklara atıf yapılarak insanları hatalardan ve kişinin kurtuluşuna mani olacak sapkınlıklardan korumak amacıyla tüm kilise tarihi boyunca

Yahudi Düşünürlerin Astroloji Algısı

156,00
İnsanoğlunun gök cisimlerinin hareketlerini yorumlayarak hayatını düzenlemesi, çok eski zamanlara dayanan bir uygulamadır. Gök cisimlerinin etkisinden endişe ederek tedbirler almaya

Avesta Zerdüştîlerin Kutsal Metinleri

353,60
Bir toplumun kültürünün ve tarihinin anlaşılmasında dinin ve dinî metinlerin önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla İran medeniyetini anlamanın yolu, Zerdüştîliği

İlim Kitabı/Sefer ha-Mada‘ -Yahudiliğin İnanç ve Ahlak İlkeleri-

176,80
İbn Meymun (ö. 1204), Yahudi geleneğindeki en büyük âlimlerden birisidir. Yahudiliğin hemen her alanına dair yazdığı eserlerle büyük izler bırakan

Bağdat’ın Ünlü Tarihçileri

124,80
Bağdat halîfelerinin bilim ve düşünceye büyük ilgi duyması, ulemâ ve diğer bilginleri himaye etmeleri sonucu Bağdat’ta din bilimleri, bilim ve

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Çocuk Algısı

228,80
İnsan hayatı çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak dört döneme ayrılır. Ergenliğe kadarki süreci kapsayan çocukluk dönemi, insanın gelişimi ve

Antik Mısır’da Rahip Sınıfı

187,20
Antik Mısır, Antik Çağ’ın en önemli medeniyetlerinden biridir. Sanatıyla, mimarisiyle, tıbbî gelişmeleriyle adından birçok alanda söz ettiren bu medeniyet, kutsal

Yahudilikte Cismânî Haşir Tartışmaları

114,40
Elinizdeki çalışmada 12. yüzyılda Bağdat ve Mısır’da ikamet eden üç Yahudi âlimin ölüm sonrası hayata dair münazaraları incelenmektedir. Bu isimler

Yahudi Dinî Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog

166,40
Yahudi dinî literatürü, ahir zaman inanışlarıyla ilgili pek çok malumata sahiptir. Dinî literatürün hemen her çeşidinde Mesih, Deccal ve Gog-Magog’la

Yahudilerin Ahir Zamanı

208,00
Ahir zaman inanışları, pek çok dinde karşımıza çıkan bir olgudur. Bu olgu, Yahudi dinî literatüründe önemli bir yer kaplamaktadır. Yahudi

Sâmirî’nin Buzağısı

93,60
Yahudi ve Hıristiyanlara göre Kur’an, Hz. Muhammed tarafından oluşturulmuş bir metin olup vahiy ürünü değildir. Orta Çağ’dan itibaren Yahudi ve

Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı

187,20
İslam kaynaklarında Yahudiler hakkında pek çok bilgi yer almaktadır. Buna mukabil Yahudi kaynaklarında İslam ve Müslümanlarla ilgili bilgiler sınırlıdır. İslam

Kanonik-Apokrif İncillere Göre Hz. İsa Hayatı ve Mesajı

166,40
Değerli Okuyucu! Elinize aldığınız kitap Hz. İsa’yı temel kaynaklar olan tüm İncillere dayanarak açıklamaya çalışmaktadır. Hz. İsa sonrası kiliselerde ortaya

Ateizm ve İslam

156,00
Ateizm tarihi bir gerçeklik olmakla birlikte Modern Çağ ateizmi insanlık tarihinde yeni bir durumdur. Bu dönemde ateizm geniş kesimlerce kabul

Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri

239,20
Misyonerlik faaliyetleri, başlangıçta İslam dünyasına daha sonra da öteki din ve kültürlere yönelik organize bir şekilde sürdürülen Hıristiyanlaştırma ve sömürgeleştirme

Bir Hıristiyanlık Dogması: Teslis

197,60
İznik Konsili (325) ile birlikte Batı Hıristiyanlığının resmi dogması haline gelen teslis (üçleme) hakkında ülkemizde ciddi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu

Presbiteryenlik ve Türk Pesbiteryenler

197,60
Türkiye’de son dönemlerde tartışılan önemli konulardan biri de, ülkemize yönelik misyonerlik faaliyetleridir. Konunun dinsel olduğu kadar siyasal bir alanı da

Pavlus’u Düşünmek

145,00
Pavlus, Hıristiyanlık için çok önemli bir kilometre taşıdır. Güçü Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altındaki topraklarda bir avuç İsrail halkına kıyametin yaklaştığını

Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları

210,00
Dinlerin özgürlük teolojisi teorikten ziyade pratiğe önem verir. Çünkü amaç statükoyu korumak değil, onu değiştirmektir. Buna göre metnin mutlak bir

Küresel Sorunlar ve Din

145,60
Her geçen gün etkisini biraz daha gösteren küreselleşme ile adeta gittikçe daralan ve küçülen dünyada, insanlığın oluşturduğu geleneksel kurumlar ve