204 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

John Stuart Mill’in Tümevarım Anlayışı

44,20
John Stuart Mill, ampirist bir filozof olup metafiziği kabul etmez, tümdengelimsel mantığın yeni bir bilgi veremeyeceğini ileri sürer. O, metafizikten

Birey ve Toplum Üzerine -İslam Felsefesi Merkezli Okumalar-

67,60
Ahlak ve değerler sistematiği üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı günümüzde birey kavramının kabulü, kişiyi nesep, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığından uzak tutan

Aksiyoloji Yazıları

39,00
Değersel veya aksiyolojik alan, varlığın, insan üzerinden kendini dışa vurumuyla oluşmaktadır. Bu anlamda bizim varlık veya ona egemen olan kanunları

Yeni Ateizmin Dini Bilimcilik Bilimci Natüralist Dünya Görüşünün Eleştirisi

59,80
Bilimsel bilgi biricik hakikat midir? Yoksa bilimsel gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyler hakikat olarak işaret edilen şeyin sadece bir parçası

et-Ta‘lîkât Felsefî Bilimsel Fragmanlar -II-

36,40
Özelde İbn Sînâ ve genelde İslam felsefesine dair yapılan çalışmalarda görülen doksografik araştırma biçimi, bir dereceye kadar anlamlıdır ve yerindedir;

Tecrübeden Tanrı’ya -Dinî Tecrübe Delili ve Eleştirisi-

26,00
Dinî tecrübe delilinin bir varsayımdan hareket ettiğini hatırlamak önemlidir. Bu varsayım, dinî tecrübenin yaşanmasını, belli bir dini ve tanrı inancını

Aristoteles Kategoriler III -İsagoci- -Konu ve Hakkında Söylenen Arasındaki İlişki Üzerine-

20,80
İncelememize Aristoteles’in Topikler I, 5’te başladığı gibi İslam filozoflarının oturttuğu düzene tabi olarak gitmeyi, bu sebeple tanımın da ne olduğunu

İki Paradigma Bir Hakikat -Felsefe Geleneğimizin Mahrem Yüzü-

23,40
Elinizdeki eser bilimi, dini, sanatı, felsefeyi, aklı, sezgiyi birbirine karşı konumlandırmadan antropolojik anlamda, her birinin gerek insan tabiatında ve gerekse

Meşşâî Gelenek ve İbn Bâcce’nin Nefs Anlayışı

36,40
Nefsin bilgisine sahip olarak kendini geliştirme faaliyeti günümüz dünyasında toplumun yıkıcı ve dışlayıcı etkisi altında ezilen aydın için bireysel bir

Aristoteles Kategoriler II -Konu Hakkında ve Konuda-

20,80
Aristotelesin Kategoriler eserinin ikinci bölümünde “konu hakkında söylenmek” ve “konuda olmak”ın ne olduğu verilmiştir. Bölümün bir tercümesiyle birlikte hakkında yapılmış

Dede Korkut Hikâyelerinin Felsefi Analizi

26,00
İnsanın temel hedefi ve yaratılış gayesi hakikati kavramaktır. Geçmişten günümüze kadar tüm insanlık için hakikat birdir fakat onun farklı zaman

Mysticism and Philosophy

18,20
No matter how often mystics were called psychotic, schizophrenic or paranoiac and how their experiences were equated with psychoses, only

Klasik Mantıkta Akıl Yürütme

28,60
Doğru düşünmeyi konu olarak ele alan mantık, doğru düşünmenin ve (tutarlı) akıl yürütmelerde bulunmanın şartlarını, kurallarını ve biçimini tespit eder.

Aristoteles Kategoriler I -Adaş, Anlamdaş ve Türev-

15,60
Aristoteles, Kategoriler eserinin birinci bölümünde anlamdaş, adaş ve türev kavramlarının tanımını vermiştir. Bölümün bir tercümesiyle birlikte hakkında yapılmış yorumlar değerlendirildi.

Platon -Hayatı ve Felsefesi-

33,80
Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles’le birlikte Sokratik gelenek adı verilen düşünce geleneğinin kurucu üyelerinden biri olarak karşımıza çıkan Platon, Antik

Bernard Williams’ın Ahlak Kavramı Analizi ve Sistem Eleştirisi

31,20
Bu çalışmada yirminci yüzyılın önemli ahlak filozoflarından Bernard Williams’ın ahlakîlik adını verdiği ahlak sistemi eleştirisi ile bu kapsamda faydacılığa ve

Din Felsefesi Açısından İnsan Doğası

44,20
Günümüzde hemen hemen tüm sosyal bilim dallarında kullanılan kavramlardan biri olan insan doğası, başlangıçtan günümüze kadar felsefe içinde de bilhassa

İnsanın Anlam Arayışı ve Yeni Çağ İnançları

72,00
İnsanoğlu kendi hayatına hem iç hem de dış kaynaklı olmak üzere farklı anlamlar yüklemektedir. İnsan yaşamında önemli etkisi olan anlam

İslam Felsefesinin Teşekkül Dönemi Tanrı Tasavvuru

26,00
Kindî, İlk Felsefe’nin, İlk Hakikat/Gerçek’in bilgisi ve bu nedenle de ilimlerin en değerlisi olduğunu ifade etmiş ve Tanrı’yı sebeplilik bağlamında

Klasik Mantık El Kitabı

41,60
Her insan akıllı yaratılmıştır. Dolayısı ile insan doğuştan mantıklı düşünür ve hareket eder. Akıl ilkelerine uygun olmayan birbiri ile çelişen