128 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Dip Dalga’nın Boyu

228,80
Dip Dalga kitabındaki iddia ve yaklaşımlara kişisel cevaplarım elbette vardı. Ancak bu cevaplar, adı üzerinde, kişiseldi ve kamuya yeterli gelmeyebilirdi.

Dip Dalga 2/Kadın

176,80
Dinden uzaklaşma sürecindeki kadınların, cinsel kimlikleri sebebiyle farklı sorunlar ve zorluklar yaşayıp yaşamadıklarını, dinden çıkmalarında hangi faktörlerin daha çok rol

Müslümanların Engizisyonu -4-

208,00
Bu kitapta: Zındıklık suçlamasıyla dayak ve işkence sonrası idam edilen bilgin filozof, musikişinas Serahsi’yi, Sultanı hicvettiği için 11 yıl hapis

Dip Dalga -Eski Müslümanlar, Yeni Deistler/Ateistler/Agnostikler…

114,40
Deizm ve ateizmin İslamcı mahallede gizlice yayıldığı söylentileri üzerine bu kitap hazırlanmıştır. En üst perdeden bu reddedilse de herkesin gizlice

Hakikatin Binbir Hâli

104,00
“Hakk-Hakikat”, kanı ve inanç değil; Tanrı ile canlı ahlaki bir ilişki (iman) ve insanlarla adalet ve merhamet ilişkisi olarak tavır,

Hareketli Cevher Olarak İslam

104,00
Bugün yapılması gereken, Kur’an’da örnekliği ortaya konan ve müminlerden beklenen dörtlü birlik-bütünlük (duyu verileri, mantık-nedensellik,ahlaki duygulanım ve sezgi) olarak düşünmeyi/şükreden

Mâverdî ve Düşünce Tarihimizdeki Yeri

218,40
İslam medeniyetinin düşünsel mirası onu temsil eden ilim insanlarının eserleriyle taşınmaktadır. Öncü ilim insanları üzerinde yapılan çalışmalar ise bu birikimden

İslam Milletlerine -Dinî, Edebî, İçtimaî, Siyasî Meseleler-Tedbirler Hakkında-

52,00
Musa Carullah Bigiyef’in (1875-1949) İslam Milletlerine: Dinî, Edebî, İçtimaî, Siyasî Meseleler – Tedbirler Hakkında adlı eseri onun 16-28 Eylül 1920

Oksidentalizme Giriş

104,00
Modernitenin sonuçlarının bütün insan hayatına sirayet etmişliğine karşın Batı tarihi, kültürü ve düşüncesi hakkında nitelikli, objektif çalışmalara sahip olduğumuzu söylemek

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Melek, Cin ve Şeytan

62,40
Biz bu kitabı, Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’nin, Akidetü’l-Mü’min adlı eserinde yer alan melekler, cinler ve şeytan konularına dair açıklamaları altında

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Kaza ve Kader

72,80
Şeyh Ebû Câbir el-Cezâirî kader-i kevni ve kader-i şer‘î olmak üzere kaderi iki sınıfa ayırmaktadır. Kader-i kevniyi mutlak kader ve

Hüseyin el-Cisr et-Tarâbulusî’ye Göre Âhiret Ahvâli

72,80
Âhirete iman, insanın nefsini yenmesi ve dünyevi arzulardan arınması noktasında büyük bir motivasyon kaynağıdır ve iyi şeyler yapmaya yönelmeleri konusunda

İslam Düşüncesi Araştırmaları -III- -Yaşadığımız Çağ-

176,80
Batı dışı toplumların son iki asırlık tarihini bir kafa karışıklığı tarihi olarak okuyabiliriz. Bu çalkantılı zaman diliminin oluşmasına sebebiyet veren

Söylemsel Bir İnşa Olarak Oryantalizm

156,00
Oryantalizm, Batı’nın bilgisel olarak Doğu’yu kategorileştirmek suretiyle bir bilgi nesnesi hâline getirmesi ve Doğu’nun Batı’dan geri olduğu ve bu nedenle

Bir Hıristiyan Müslümanın Çağrısı

93,60
Karşılaştırmalı dinler öğretisi okuması, bir dine inanan insanın bir başka dinin müminine daha ılımlı yaklaşmasını sağlayacaktır. Elbette bu durum, bir

Böyle Buyurdu Şeyhim

197,60
Şeyhlik ve tarikat olgusu, sıklıkla gündeme gelen konulardan birisidir. Siyasal, ekonomik, dinî birçok tartışmada gündem olan şeyhlik/tarikat olgusu, çoğu zaman

Kemalpaşazâde’ye Göre İnsanın Varlık Yapısı -İnsanî Şahsiyet-

160,00
Asıl adı Şemseddin Ahmed olan Kemalpaşazâde (ö. 940/1534), büyükbabası Kemal Paşa’ya nispetle Kemalpaşaoğlu, İbn Kemal, İbn Kemal Paşa ve Kemalpaşazâde

İslam Düşüncesinde Akıl

197,60
İnsanların içinde yaşadığı toplumların, kendilerine göre aklı oluşturma metotları vardır. Bu metotlar, o toplumun aklını yani bilgi yapısını şekillendirir. Bu

Askerin Din Eğitimi ve Din Dersi Kitapları

145,60
1826 yılında kabul edilen Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Kanunnamesi sonrasında Osmanlı askerî yapılanmasında pek çok değişiklik meydana gelmiştir. Bu kanunnameye binaen

Âyetler ve Hadisler Işığında Kıyâmet Habercileri

93,60
Saat için çok alâmet var da hep inanması Farz olur kübralarından dinle birkaç tanesi Evvela Mehdi gelir sonra Mesih Deccâl