25 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Tarihu’z-Zuknînî -Zuknînî Tarihi-

145,60
Abbasî vergi memurları, on dirhem vergi borcu olan bir insandan otuz-kırk dirhem isteyebiliyorlardı. Veya bu vergi borcuna karşılık bütün ömrünü

Tarihu’l-Menbicî -Menbicî Tarihi-

72,80
Mansûr bütün ordusuyla çıkıp el-Cezîre’ye geldi ve burada kaldı, Fırat’ı aşıp, Filistin’e geçti, herkese zulüm etti, insanlara ağır vergiler koyarak

Müslümanların Hıristiyanlığa İtirazları

145,60
Bir tartışmada “Muhammed hakkında ne düşünüyorsun?” gibi bir soruya cevap verme ya da ona dair bir eleştiride bulunma gafletine düşmeyin.

Hıristiyanlık Ortamında İslamʼın Kökeni

145,60
İslam dünyasında ortaya çıkan teolojik ilk çatışmaların ve ayrışmaların bu mesele üzerinden Suriye taraflarında ve özellikle Emevîler döneminde baş gösterdiği

İslam Tarihi -4-

332,80
O sene İbrahim’in öldüğü gün (hadisler böyle diyor) bir küsûf {güneş tutulması} vukûa geldi. İ’tikadât-ı bâtılaya {batıl itikatlara} mübtelâ {düşkün}

Kutsal Bir Kitap Olarak Kur’an

114,40
Siyerde ve hadiste, Hira Dağı’ndaki mağarada derin düşüncelere dalıp tahannüs yaparken, meleğin ona nasıl göründüğüyle ilgili bilinen anlatı, açıkça Kur’an’da

Muhammed ve Muhammedîlik

135,20
Muhammed, dinin olduğu gibi devletin de başıydı. Aynı anda hem Sezar hem de Papa’ydı. Ama Papa’nın gösterişleri olmadan Papa, Sezar’ın

Kur’an’ın Tarihsel Gelişimi

135,20
Kureyşliler hâlâ alay ederek şu sözleri söylüyorlardı: “Allah’ın elçi olarak gönderdiği şu kişiye bakın! Onları sabırla muhafaza etmeseydik, bizi neredeyse

Arabistan ve Araplar -Tunç Çağı’ndan İslam’ın Gelişine Kadar-

280,80
Hz. Muhammed’in (sav) İslam’ın öğretisini vaaz etmesinden çok önce, onun anavatanı Arabistan’da yaşayan tüccar ve savaşçılar dünya tarihinde önemli bir

Arap Devleti ve Yıkılışı

280,80
İranlılar hâkimiyetlerini bir iki asır muhafaza ettiler. Fakat bu mevkilerini kendi ülkelerinde uzun süre devam ettiremediler. Daha önceki yıllarda Araplar

İslam Tarihi -3-

353,60
Safiyye’ye verdiği düğün hediyesi hürriyet idi. Muhammed’in Safiyye’ye karşı aşkı o kadar şedîd {şiddetli} idi ki Medine’ye avdet için karargâhı

Hilâfet

114,40
Halife’nin keyfî ve otokratik gücü sadece bir açıdan kısıtlanmıştı. O da her Müslüman gibi, şeriat yani İslam hukukunun hükümlerine tabiydi.

Bir Hıristiyan Bahira Efsanesi

104,00
Tarih; dini, kültürel, siyasi ya da başka sebeplerle gerçeklerin çarpıtıldığı, sübjektif te’liflerle doludur. Bir Hıristiyan Bahira Efsanesi başlığıyla tercümesini sunduğumuz

Muhammed’in Haleflerinin Hayatları

260,00
Yaşlı bir Arap’ın ömrü kadar olan doksan yıldan daha az süren bir dönemde, Müslümanlar imparatorluklarını ve inançlarını Asya ve Afrika’nın

İslam Tarihi -2-

353,60
Arap tarihinin bir devresi geldi ki (Emevi halifeleri zamanında) gayr-ı Arap kavimler İslamiyet’e samimi surette itikat ettikleri halde hâlis Araplardan

İslam Tarihi -1-

395,20
Bu eser Avrupa’da yazılmış en mükemmel, mümkün olduğu kadar bî-tarafâne ve hayırhâhâne bir tarihtir. Mamafih müellif vakâyı’a {olaylara} bir Avrupalı

Muhammed ve İslam’ın Yükselişi

280,80
Kıpti cariyesi Mariye’den doğan, kendisinden olduğunu tasdik ettiği ve dininin efsanevi kurucusu İbrahim’in adını verdiği oğlunun doğumu; Muhammed’i hayatının son

Kur’an -Mahiyeti, Öğretisi ve Kitabı Mukaddeslerle İlgili Tanıklığı-

135,20
1855 yıllarında kaleme alınmış elinizdeki The Corân adlı bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yazar Batılıları özellikle Hristiyanları İslam,

Orta Asya’da Arap Fetihleri

93,60
Orta Asya’nın Araplar tarafından fethi, Türkler için yeni bir dinî ve siyasî yapılanma sürecini başlatmıştır. [Bu olay] Türk ve dünya

Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine -Makaleler-

208,00
Cumhuriyet idaresi altında doğmuş ve eğitim almış yeni nesil dine karşı çoğunlukla ilgisizdir. Bu gerçek hiç de sürpriz değildir. İlk