Gösterilen sonuç sayısı: 16

Arap Devleti ve Yıkılışı

70,20
İranlılar hâkimiyetlerini bir iki asır muhafaza ettiler. Fakat bu mevkilerini kendi ülkelerinde uzun süre devam ettiremediler. Daha önceki yıllarda Araplar

İslam Tarihi -III-

88,40
Safiyye’ye verdiği düğün hediyesi hürriyet idi. Muhammed’in Safiyye’ye karşı aşkı o kadar şedîd {şiddetli} idi ki Medine’ye avdet için karargâhı

Hilâfet

26,00
Halife’nin keyfî ve otokratik gücü sadece bir açıdan kısıtlanmıştı. O da her Müslüman gibi, şeriat yani İslam hukukunun hükümlerine tabiydi.

Bir Hıristiyan Bahira Efsanesi

28,60
Tarih; dini, kültürel, siyasi ya da başka sebeplerle gerçeklerin çarpıtıldığı, sübjektif te’liflerle doludur. Bir Hıristiyan Bahira Efsanesi başlığıyla tercümesini sunduğumuz

Muhammed’in Haleflerinin Hayatları

65,00
Yaşlı bir Arap’ın ömrü kadar olan doksan yıldan daha az süren bir dönemde, Müslümanlar imparatorluklarını ve inançlarını Asya ve Afrika’nın

İslam Tarihi -II-

93,60
Arap tarihinin bir devresi geldi ki (Emevi halifeleri zamanında) gayr-ı Arap kavimler İslamiyet’e samimi surette itikat ettikleri halde hâlis Araplardan

İslam Tarihi -I-

93,60
Bu eser Avrupa’da yazılmış en mükemmel, mümkün olduğu kadar bî-tarafâne ve hayırhâhâne bir tarihtir. Mamafih müellif vakâyı’a {olaylara} bir Avrupalı

Muhammed ve İslam’ın Yükselişi

70,20
Kıpti cariyesi Mariye’den doğan, kendisinden olduğunu tasdik ettiği ve dininin efsanevi kurucusu İbrahim’in adını verdiği oğlunun doğumu; Muhammed’i hayatının son

Kur’an -Mahiyeti, Öğretisi ve Kitabı Mukaddeslerle İlgili Tanıklığı-

33,80
1855 yıllarında kaleme alınmış elinizdeki The Corân adlı bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yazar Batılıları özellikle Hristiyanları İslam,

Orta Asya’da Arap Fetihleri

23,40
Orta Asya’nın Araplar tarafından fethi, Türkler için yeni bir dinî ve siyasî yapılanma sürecini başlatmıştır. [Bu olay] Türk ve dünya

Türk Hukuk ve Kültür Tarihi Üzerine -Makaleler-

52,00
Cumhuriyet idaresi altında doğmuş ve eğitim almış yeni nesil dine karşı çoğunlukla ilgisizdir. Bu gerçek hiç de sürpriz değildir. İlk

İslami Tarihçiliğin Doğuşu

46,80
İslam tarihi hakkında ciddi ve istenilen nitelikte ilmî-akademik araştırmaların yapılabilmesi, önemli olayların, kültür ve medeniyeti şekillendiren dinamiklerin sağlıklı bir yöntem

İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri

46,80
De Lacy O’Leary bu kitabı ile İslam düşüncesinin felsefe tarihindeki yerini göstermesi bakımından okuyucunun ufkunu aydınlatan, İlk ve Orta Çağ

İslam Kelamı

52,00
Oryantalistler İslam dünyasında öteden beri “kötü niyetli araştırmacılar” olarak algılanmış, Batı’da yapılan İslam’la ilgili çalışmaların altında çoğunlukla bir art niyet

Hadis Tarihinin Yeniden İnşası

67,60
Günümüz Müslümanlarının hadis literatürünün sahihliğine ilişkin tartışmalarıyla ilgili eserimi yazarken, ne İslam âlimleri arasındaki tartışmalarda, ne de Doğulu ve Batılı

Oryantalistik Hadis Araştırmaları

31,20
Erken dönemdeki İslami kaynakların kronolojisine, menşeine ya da bir kişiye ait metinlerin müellifine vs. yönelik hususlara dikkat edilmeden incelenmesi, geçmişte