396 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

İmam Mâturîdî’nin Fikirlerinde Ebû Hanîfe’nin Etkisi

72,80
Ebû Hanîfe ve İmam Mâturîdî, dinî bilgi üretmede yararlanılan kaynaklar arasında, akla önemli yer veren iki büyük mütekellim olarak ün

İslâm Öncesi Arap Tarihi -2- (el-Mufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm)

109,20
Cevat Ali, Mufassal’ın bu cildinde, öncelikle -birinci cildin devamı mahiyetinde- İslâm öncesi dönemde Arap toplumların, Arap olmayan toplumlarla kurdukları ilişkileri

Oksidentalizme Giriş

26,00
Modernitenin sonuçlarının bütün insan hayatına sirayet etmişliğine karşın Batı tarihi, kültürü ve düşüncesi hakkında nitelikli, objektif çalışmalara sahip olduğumuzu söylemek

İlim Kitabı/Sefer ha-Mada‘ -Yahudiliğin İnanç ve Ahlak İlkeleri-

44,20
İbn Meymun (ö. 1204), Yahudi geleneğindeki en büyük âlimlerden birisidir. Yahudiliğin hemen her alanına dair yazdığı eserlerle büyük izler bırakan

Aklımın Erdiği

31,20
Ne diyebilirim ki? Hâlâ gelmeye devam ediyorlar…; hem de metafor gücü ve derinliği artarak. Artistlik aforizma patlatma değiller; slogan atma

Biz ve Onlar

36,40
Biz ve öteki, dinlerin ve siyasetin başvurduğu bir ayrımdır. Dinler, “mümin-kâfir” diye ayırır; siyaset, “dost ve düşman” diye ayırır. Birinci

Arap Devleti ve Yıkılışı

70,20
İranlılar hâkimiyetlerini bir iki asır muhafaza ettiler. Fakat bu mevkilerini kendi ülkelerinde uzun süre devam ettiremediler. Daha önceki yıllarda Araplar

İslam Tarihi -III-

88,40
Safiyye’ye verdiği düğün hediyesi hürriyet idi. Muhammed’in Safiyye’ye karşı aşkı o kadar şedîd {şiddetli} idi ki Medine’ye avdet için karargâhı

Hilâfet

26,00
Halife’nin keyfî ve otokratik gücü sadece bir açıdan kısıtlanmıştı. O da her Müslüman gibi, şeriat yani İslam hukukunun hükümlerine tabiydi.

Bir Hıristiyan Bahira Efsanesi

28,60
Tarih; dini, kültürel, siyasi ya da başka sebeplerle gerçeklerin çarpıtıldığı, sübjektif te’liflerle doludur. Bir Hıristiyan Bahira Efsanesi başlığıyla tercümesini sunduğumuz

Muhammed’in Haleflerinin Hayatları

65,00
Yaşlı bir Arap’ın ömrü kadar olan doksan yıldan daha az süren bir dönemde, Müslümanlar imparatorluklarını ve inançlarını Asya ve Afrika’nın

Kur’an’ı Nüzul Dönemiyle Okumak

31,20
Yüce Allah tarihin muhtelif dönemlerinde gönderdiği peygamberler vasıtasıyla dünyevi yürüyüşlerinde insanlara destek olacak, uhrevi hayatlarında ise kurtuluşu vadeden mesajlar göndermiştir.

Aksiyoloji Yazıları

39,00
Değersel veya aksiyolojik alan, varlığın, insan üzerinden kendini dışa vurumuyla oluşmaktadır. Bu anlamda bizim varlık veya ona egemen olan kanunları

Bağdat’ın Ünlü Tarihçileri

31,20
Bağdat halîfelerinin bilim ve düşünceye büyük ilgi duyması, ulemâ ve diğer bilginleri himaye etmeleri sonucu Bağdat’ta din bilimleri, bilim ve

Dini Gruplar ve Siyaset-2 FETÖ

36,40
Bu çalisma, Fethullah Gülen’in modernite ve küresellesme fenomenlerinin harmanini, takiye, pragmatizm ve Makyavelizm metotlarini kullanarak, din istismari üzerinden sistematik bir

Kur’an ve Aşırı Yorum

88,40
slam’ın ondört asrı aşkın tarihi boyunca Müslümanların dinî ilimlere yönelik merkezî ilgileri Kur’an üzerinde yoğunlaşmış ve bu yoğun ilginin doğal

Farklı Okumak Hüseyin & Yezit

23,40
Bu kitapta dünya tarihinin belki de en şanssız iki insanından bahsetmeye çalışacağız. Onların hayat hikâyesini okuyunca ve günümüze kadar yansıyan

Dört Halifeyi Farklı Okumak – 4 Hz. Ali

31,20
Sünni dünya içinde “mızrağın çuvala sığmadığını” görenler de yok değildir. Kelam ilminin önemli bilginlerinden Taftazani, Osmanlı medreselerinin temel eserlerinden Şerhu’l-Mekasıd

Kur’an’ın Kültürel Antropolojisi -Ahiret Anlatımları-

114,40
İslam’ın başlangıcından itibaren Kur’an’ın evrensel mesajına ulaşmak için onun söz diziminin anlam ve kültürel arka planının Arap’ın divanında aranması gerektiğine

İlahi Kelamın Kendine Yabancılaşması -Hermeneutik Bir Soruşturma-

23,40
İlahi kelam kendi doğduğu mahalle ve coğrafyadan, kendileriyle diyalog hâlinde olduğu ilk muhataplardan, o zaman ve zeminden ne kadar uzaklaşmış