282 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Müslüman Sokağında Demokrasi Hayal mi?

182,00
Gerek dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan fikrî süreçleri, gerekse İslam dünyasının yaşadığı tarihsel tecrübeyi dikkatle incelediğimizde bugün geldiğimiz noktanın özellikle Müslümanlar

Creation in the Qur’ān -in the Context of the Semantic Analysis of the Root of “N-SH-A”-

72,80
Creation is a subject that is discussed in the axis of different dimensions from the beginning to the end of

Türkiye’nin Yeni Güvenlik Konsepti ve Terörle Mücadele

145,60
Güvenlik ve terörizm olguları günümüzün en çok tartışılan meselelerindendir. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu ikiliden terörizm can almak, güvenlik

Sokratik Bulmacalar

93,60
Felsefe tarihinde ilkin Sokrates ile başlayan “insanın kendini ve yaşamını sorgulaması” gerektiğine dair yaklaşımın pek çok filozof tarafından ele alındığı

İslamî İlimlerin Disiplinlerarası Doğası

83,20
Disiplinlerarası yaklaşım, İslam bilim ve düşüncesinde ontolojik vahdetin temelinde yer aldığı epistemolojik bir vahdetin gereğidir. Zira İslam bilim ve düşüncesinde

Güvercin Gerdanlığı’nda Dil Oyunları

72,80
İslam dünyasında dinî felsefi dilin özellikle Gazalî’den sonra tekdüzeleşmesi, fıkhi-kelami, edebî-tasavvufi dil, hayatın çok boyutluluğu içinde konulara tek açıdan bakmaya

Sorun Sistem mi? -Eğitime Zihniyet Temelli Bakış-

140,40
Mükemmel bir eğitim modeli ya da sistemi yoktur. Zira insanın kurguladığı hiçbir şey mükemmel değildir, aksine eksikli ve açık uçludur.

Ateizme Reddiye -Gerekli İnsan Tasarrufunu Devre Dışı Bırakan Kabul-

187,20
Ateizmin besin kaynağı durumunda olan şeylerin, din ve dindarlık bazında insana sunulanlara karşı kabul, anlama, sorgulama, eleştiri ve öneri yerine,

Anadolu İrfanının Yıldızları – 1 Yunus Emre’nin Gönül Dünyası

166,40
Aklın ererse sor bana, ben evvelde kandayıdım, Diler isen deyiverem ezeli vatandayıdım. Kâlû belâ söylenmeden, tertib düzen eylenmeden, Hak’tan ayrı

Anadolu İrfanının Yıldızları – 3 Âşık Paşa’da Tasavvufi Düşünce

166,40
Işk odı düşdi cânuma eritdüm ciger yağını Kırdum hevesler kökini yandurdum oda yağını Kazdum kahır kazmasıyla canda cefâ ocağını Çaldum

Türk Düşüncesinin Muhafazakâr Seyri

104,00
Türkiye’de, Cumhuriyet dönemi düşüncesi, ortamının siyasi, ekonomik ve kültürel bağlamından bağımsız ele alınamaz. Bu doğrultuda Cumhuriyet dönemine genel olarak baktığımızda

Bizden Söylemesi -Hakikate Açılan Kapı Önyargısız Dinlemekten Geçer-

135,20
Daha işin başında yalnızca bizi muhatap alan dinin önerdiklerini bilme adına demek lazımdır ki; halk edilen insanlığın yegâne kabulü durumundaki

Sorumluluk Bilincimiz -Yegâne Varlık Olan İnsanın Donanım ve Sağlıklı İletişim Kümesi-

197,60
Sorumluluk bilinci olan insanı merkeze alan Yüce Tanrı, onun güven duyulabilecek bir varlık olduğunu da açıkça ortaya koymuş gibidir. Ve

Kelam Açısından İnanç Özgürlüğü ve İrtidat

72,80
Bu çalışmada, kelam açısından inanç özgürlüğü bağlamında irtidat problemi ele alınıp değerlendirilmiştir. İnanç özgürlüğü, kişinin kendi iradesiyle istediği kutsala iman

Korunaksız İtimat -İslam İlmihâllerini Kadın Gözüyle Okumak-

156,00
Yazarın doktora tezinden derlenerek oluşturulan bu eser, “Korunaksız İtimat” metaforuyla, güvendiğimiz ve bizlere dinî öğreti kisvesi altında sunulan yazıların bu

Ömer Müslümanlığı -Yaşayan Dindarlığın İlke, Adalet ve Ahlâk Bazlı Analizi-

197,60
Ömer Müslümanlığı, çalışma boyunca ifade ettiğimiz gibi, her devrin kendi şartlarında gelişmesi gereken temel değerler merkezli olan pozitif bir yaşam

Deistik Argümanlara Karşı Vahyin İmkân ve Gerekliliği

239,20
Deistik yaklaşım, Tanrı hakkında bir açıklama sunma gayretindedir. Fakat benimsediği açıklama, Tanrı’nın aktif bir fail oluşunu göz ardı eder nitelikte

Deizmin Eleştirisi -Yaşanan Hayatın Aktivitesini Sünnetullah Dışında Görmenin Tuhaflıkları –

156,00
Deizmi merkeze alan bu çalışmamızın içerik ve genel değerlendirme süreçlerinin deizmin yapı sökümü, deizme reddiye, deizmi anlamak ve deizmi yargılamak

Beyan İlmine Dair Bir Risâle -Rafî’ b. Muhammed b. İbrâhim el-Kirmânî -Hicri 9. Asır/Miladi 15. Asır-

93,60
Kirmânî, eserinde karışık olmayan, düzenli ve sade bir yol izlemiştir. Konuları muhtasar bir şekilde, bol ve anlaşılır misallerle işlemiştir. Bu

Yolda Bulduklarım -Beşerî Tecrübenin İnsanın Gelişimine Olan Katkısı-

114,40
Esasında insanı eğiten şey, yolda bulduklarıyla olan sağlıklı münasebetidir diyebiliriz. Onun baş koyduğu yolda hazır bulduğu şeylerden maksimum derecede faydalanabilmesi