175 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Freud’un Din Yanılsaması

155,00
Freud’un psikoloji ve psikiyatri sahasında psikanaliz ve bilinç dışı gibi büyük bilimsel başarıları bulunmaktadır. Bununla birlikte Freud bu alanlarda gösterdiği

Transhümanizm Felsefesi Tekilliğe Giden Yollar

197,60
Son dönemde oldukça görünür olan transhümanizm felsefesi, farklı disiplinlerde yoğun bir şekilde tartışılmış ve çeşitli bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Bu çalışma

Kötülük Problemi ve Teodise

145,60
Kötülük problemi din felsefesinin çokça tartışılan meselelerinden biridir. Teizm ve ateizm karşıtlığının odağındaki en önemli tartışma konusu şüphesiz ki, kötülüğün

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları V

62,40
Varoluşla yaşam iç içe görülür Yaşam açılsa varoluş dürülür Pratik bilgelik metodik akışta Ben inşası işte bilimsel bakışta Teolojik yöneliş

Delilci Kötülük Problemi

156,00
Bu çalışma, ateizmin temel dayanaklarının başında gelen kötülük meselesinin daha çok çağdaş bir versiyonu olarak değerlendirilebilecek delilci kötülük problemini ele

Doğa, Teoloji ve Kriz -Ekoteolojik Söylemi Anlamak-

62,40
Elinizdeki kitap, bugünün en güncel sorunlarından olan ekolojik krizin ortaya çıkış sebeplerinin teolojik kökenlere dayandığı iddiasını içeren ekoteolojik söylemi ele

İbn Sînâ’nın Tanrı Anlayışı

197,60
İbn Sînâ, fikirleri günümüzde canlı bir şekilde tartışılan bir sistem filozofudur. Onun özellikle metafizik meselelere yaklaşımı yalnızca yaşadığı dönem ve

Agnostisizm -Tanrı’nın Bilinemezliği Sorunu-

187,20
Agnostisizm, Tanrı’nın varlığına mesafeli bir tutum olarak, birçok tartışmalı hususu ihtiva eder. Bu tartışmalar, büyük oranda, agnostisizmin mahiyetinin öznel yaklaşımlarla

Adaletin Felsefesi

135,20
Adaletin toplumsal kurumların bir erdemi ya da toplumsal bir erdem olduğunu öne süren tezlerin karşısında adaletin bireysel bir erdem ve

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları IV

62,40
Budur aşktan umut ve beklenti Aşk değildir insana eklenti Aşkla düşünmeyi gel sen de seç Geçebilirsen ötesine geç Aşka yönel

İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise -III-

301,60
İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise adlı serinin üçüncü cildini oluşturan bu kitap, çağdaş Islâm düşünürlerine odaklanarak, sorunun tespit ve

İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise -II-

291,20
İslâm düşüncesinde özellikle Gazzâlî ile birlikte literatüre yerleşen leyse fi’l imkân ebde‘u mimmâ kân (imkân dahilinde var olandan daha mükemmeli

Mantık Bilimi

228,80
Mantık, düşünmede zihni hatadan koruyan, mantıklı düşünmenin yani doğru veya tutarlı düşünmenin kurallarını, ölçütlerini ve yasalarını ortaya koyan alet yahut

Klasik ve Çağdaş Konularla Din Felsefesi -II-

166,40
Din felsefesinin, felsefenin en ilgi çekici ve en keyifli disiplini olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yüzyıllardır insanoğlunun varoluşsal bir ilgi ve kaygıyla

Klasik ve Çağdaş Konularla Din Felsefesi -I-

166,40
Din felsefesinin, felsefenin en ilgi çekici ve en keyifli disiplini olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yüzyıllardır insanoğlunun varoluşsal bir ilgi ve kaygıyla

Bilimsel Bilginin Kategorik Eleştirisi -I-

239,20
Başlıkta öne çıkan bilimsellik olgusu, Râzî’nin ilgili bahisleri bilimsel geleneğin felsefe çatısı altında dönemin temel temaları ve kavramları ile ifade

Türkiye’de İslam Felsefesi

343,20
Bu çalışma, Ankara İlahiyat’ın İslam Felsefesi hocası, ülkemizin yetiştirdiği büyük felsefecilerden Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar’a bir vefa borcu olarak arkadaşları

Özgür Birey Sınırlı Devlet

176,80
Siyaset felsefesi, çekici olduğu denli zor bir inceleme alanıdır da. Zordur, çünkü onun temel kavramları filozofların çalışmalarından olduğu kadar, siyasal

Ahlak ve Medeniyet

83,20
Hayatın belirsizliği ve acıları karşısındaki tek yanlı yaklaşımlar yerine pozitif bir tavır alan Perry’ye göre yaşam, günahkârlığın yanı sıra azizliğin

İbn Sīnā’nın Tabiat Felsefesinde Hareket

187,20
Klasik dönem tabiat felsefesinin temel meselelerinden biri olan hareket (el-ḥarake), İbn Sın̄ā tabiat düşüncesinin de kurucu unsurlarından biridir. Filozofun inşa