Gösterilen sonuç sayısı: 2

Mevlânâ’da Estetik

104,00
Güzel bir tahsil görüp tasavvufî terbiyeden geçmiş olan mutasavvıf, mütefekkir, din âlimi ve şair Mevlânâ, bilgisini şiirleri ve mensur eserleriyle

Ali Şîr Nevâî ve Farsça Gazelleri

343,20
Klasik Çağatay edebiyatının Osmanlı edebiyatı sahasında da etkileri devam etmiş en büyük şairi olmasının yanı sıra önemli bir devlet adamı