Gösterilen sonuç sayısı: 2

Mevlânâ’da Estetik

26,00
Güzel bir tahsil görüp tasavvufî terbiyeden geçmiş olan mutasavvıf, mütefekkir, din âlimi ve şair Mevlânâ, bilgisini şiirleri ve mensur eserleriyle

Ali Şîr Nevâî ve Farsça Gazelleri

85,80
Klasik Çağatay edebiyatının Osmanlı edebiyatı sahasında da etkileri devam etmiş en büyük şairi olmasının yanı sıra önemli bir devlet adamı