Tek bir sonuç gösteriliyor

el-İntisâr Bağlamında Kur’an’ın Metinleşme Süreci

197,60
Bu araştırma, Eş‘arî kelamının öncü isimlerinden Ebû Bekr el-Bâkıllânî’nin (ö. 403/1013), el-İntisâr li’l-Kur’ân adlı eseri bağlamında Kur’an’ın metinleşme/kitaplaşma sürecini, bu