Gösterilen sonuç sayısı: 11

Erol Güngör

93,60
Erol Güngör; benim olmam gereken bir insan ve bilim adamıydı. Olamadım. Yaşında ölmem gereken şahıstı; ölemedim… O veya benzeri olamadım

Din Sosyolojisine Giriş ya da Meleklere Ağıt

104,00
Bebeği artık başucunda durarak bir melek uyutmuyordu, bir melek güldürmüyordu uykusunda, bir melek emzirmiyordu uyurken. Hamile kadını yanında muhafız gibi

Din Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları -Toplumbilim Yazıları IV-

104,00
İslam’ın doğuşu; Kur’an’ın oluşumu; Kur’an’daki olaylar, terimler, kelimeler, kavramlar, inançlar ve uygulamalar; Peygamber’in kendisi, davranış tarzı (Sünnet), Hadisler; Kur’an’a ve

Din Sosyolojisi ve İslâmî Modernizm -Toplumbilim Yazıları III-

114,40
Bu çalışma epeyce “soyut” yazıldı. Sadece yöntemimizin “soyutlama/tipleştirme” olmaklığı değil sebep; birilerini zahmete sokmak niyetidir de. “Yenilikçiler” hakkında konuşan, zihninden

Sosyolojiye Giriş -Bir Özgürlük Tarzına Çağrı-

114,40
Sosyoloji insan hayatında olup bitenlerin ya da olmayıp bitmeyenlerin “aslında ne olduğunu ve ne olmadığını” kavramak ister. Bunun yolu; görüleni

Din Sosyolojisi ve Yöntem -Toplumbilim Yazıları II-

145,60
Toplumsal/dinsel dünya (dinsel kurumlar, kurallar, davranışlar; ve de akideler…), zamansal ve mekansal açıdan belli bir yerde duran ve oradan hayata

Din Sosyolojisi ve Modernlik -Toplumbilim Yazıları I-

145,60
Modern duruma damgasını vuran fenomenlerden biri sekülerleşmedir. Yalın bir ifadeyle o, herhangi türden bir ‘aşkın/aşkınlık’ın insana gittikçe daha az gerçek

Anlayıcı Yaklaşım ve Din Sosyolojisi İçin Uzanımları

239,20
Anlayıcı yöntem ile yapılan araştırmanın anlaşılması da zordur. Anlayıcı bilinç’e yakın bilinç talep eder okuyucudan. Çünkü düz çizgide gitmez. Zaten

Nasıl Bir Sosyal Bilim

135,20
Her bilimsel araştırma, belli bir kavramsal ve yöntemsel çerçeveye dayandığı için, bulguları da onun içerisinde anlamlı ve nesneldir. Bu çerçeveler,

Fazlur Rahman ile İslâm’ı Yeniden Düşünmek

249,60
Fazlur Rahman’ın eser ve fikirlerini sosyolojik bir çabayla ele almaya çalıştığımız bu kitapta, İslam dünyasının ‘yenilenme’ ve ‘modernite ile yüzleşme’

Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları

124,80
Aşkın kaynaklı vahyin tarihe girişinin tarihsel-toplumsal zemini, İslam’ın doğmaya başlaması, metin olarak tarihte, tarihle ve tarih aracılığıyla hatta yardımıyla Kur’ân’ın