Gösterilen sonuç sayısı: 5

Birey ve Toplum Üzerine -İslam Felsefesi Merkezli Okumalar-

270,40
Ahlak ve değerler sistematiği üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı günümüzde birey kavramının kabulü, kişiyi nesep, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığından uzak tutan

Kutadgu Bilig’de Ahlak ve Siyaset

156,00
Kutadgu Bilig’deki birey, toplum ve din kurgusu üzerinde yapılan değerlendirmelerde birbirine zıt okumaların ortaya çıkması konunun önemini ortaya koymaktadır. Buna

Şehristânî’nin Filozoflarla Mücadelesi

176,00
İslam felsefesine kelamcılar tarafından yöneltilen eleştiriler felsefe ve kelamın gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Sürekliliğini koruyan bu sürecin sonunda kelamın

Şehrezûrî Metafiziği

176,80
Şehrezûrî’nin (ö. 1288) İslam felsefesindeki rolü ifade edilirken, Sühreverdî’nin (ö. 587/1191) önemli bir yorumcusu ve İşrâkî felsefenin temel karakterine bağlı

İbn Haldun’da Kültür ve Medeniyet Tasavvuru

166,40
İbn Haldun, (ö. 1406) hızlı bir gelişim evresinden geçen İslam felsefesinin en önemli isimlerinden birisidir. Bu, onun kelam, tasavvuf, felsefe,