Gösterilen sonuç sayısı: 3

Alevîlikte Musâhiblik

41,60
Alevî gelenekte yol kardeşliği, can kardeşliği ve ahiret kardeşliği gibi isimlerle de anılan Musâhiblik, kan bağı taşımayan evli iki kişinin

Anadolu’da Alevî Ocakları ve Grupları

91,00
Bu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar, Kureyşanlılar gibi mensup

Tokat Yöresinde Geleneksel Alevîlik

75,40
Günümüz Alevîliğinin anlaşılabilmesi için öncelikle ilham ve keşfi birinci derecede bilgi kaynağı olarak gören Geleneksel Alevîliğin ortaya konulması gerektiği kanaatinden