Tek bir sonuç gösteriliyor

el-Fusûl fi’l-Usûl Usule Dair Açıklamalar -1-

260,00
Fîkîh Usulü (Usûl-i fîkîh) ilmi, şer’i delillerden ve onlardan birtakîm şer’i-amelî hükümlerin çîkarîlmasîna yarayan kurallardan bahseden bir ilimdir. Başta Kitap