Tek bir sonuç gösteriliyor

Fıkhî Hükümlerin Usulî Dayanakları

228,80
Şâfiî fakihlerden Zencânî’nin Tahrîcü’l-fürû ale’l-Usûl isimli eseri hilâfiyât türünde yazılan nadir eserlerden biridir. Eseri değerli kılan, her biri ayrı eserlere