Tek bir sonuç gösteriliyor

İtikâdâtu Fırakı’l-Müslimîn ve’l-Müşrikîn

83,20
Râzî; etkileri mensup olduğu Eş‘arî kelam ekolünün sınırlarını aşan bir düşünürdür. Eş‘arîlik bağlamında ele alındığında felsefi kelâm döneminin en yetkin