Fazlur Rahman Malik; Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı. Kendisini eğitim reformuna ve içtihadın farklı bir anlayışla yeniden canlanmasına adayan, İslam’ın önde gelen bir reformcusu olarak ve tarihselci görüşleriyle bilinir.

Gösterilen sonuç sayısı: 11

İslam Felsefesi ve Problemleri

197,60
Müslümanların, karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için, İslâm’a hükmeden kültürel tasallutlardan arınmaları gerekmektedir. Bunun için de, ilahi alanla beşeri

İslâm’da İhya ve Reform

197,60
İslam’ı yeniden düşünme veya yeniden inşa etme projesinin yüzleşmeye çalıştığı düşünce birikimi, İslam’ın siyasi bir varlık ve bir imparatorluk olduğu

İslâmî Yenilenme (Makaleler IV)

104,00
Kur’an ne çarşafı, peçeyi ne de haremlik selamlık kurumunu savunur; aksine o, cinsel iffet üzerinde ısrar eder. Tarihsel olarak şu

İslâmî Yenilenme (Makaleler III)

114,40
Aslında tamamen dilsiz kişileri entelektüel olarak sınıflandırmanın imkanı şüphelidir. Ama eğitim almış olmak ve düşünme yeteneğine sahip olmak entelektüellik için

İslâmî Yenilenme (Makaleler II)

124,80
İnsanın vazifesi, Ahlaki Buyruk’un -Allah’ın insana Emrinin- yönlendirmesi altında tabiatın “nesnel durumu”na müdahale etmek, hem kendisinin tabiata hakim olma imkanlarını

İslam

260,00
İslam, “Allah’ın iradesine teslim olma”dır yani Allah’ın emrine ve Ahlaki Buyruğu, dünyanın fiziki dokusunda uygulamaya azmetmedir. Bu uygulama Allah’a hizmettir,

İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp

166,40
Asıl alanı İslam tefekkürü ve İslam ilimleri olan büyük bir alimin “tıp” gibi farklı bir alanda bile son derece kıymetli

İslâmî Yenilenme (Makaleler I)

104,00
Müslümanlar körü körüne Batı’ya teslim olmadan ya da yine gözleri bağlı ona sırt çevirmeden gerekli özgüveni geliştirebilirlerse, en önemli vazifeleri

Ana Konularıyla Kur’an

166,40
Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar, Kur’an hakkında birçok eser yazmışlardır. Müslümanlar tarafından yazılan sayısız tefsir, genellikle Kur’an’ı ayet ayet ele alıp

İslam ve Çağdaşlık

166,40
Kur’an’ın kendisinin Allah merkezli olduğu açıkça görülmektedir. Fakat bu derin Allah bilinci yeryüzünde ahlaka dayalı sosyopolitik bir düzen kurmakla da

Tarih Boyunca İslamî Metodoloji Sorunu

114,40
Bu kitap; her türlü İslami düşünce için çatı sağlayan dört temel ilkenin yani Kur’an, Sünnet, İçtihat ve İcma’nın uygulamasını, geçirmiş