Gösterilen sonuç sayısı: 6

Kemalpaşazâde’ye Göre İnsanın Varlık Yapısı -İnsanî Şahsiyet-

40,00
Asıl adı Şemseddin Ahmed olan Kemalpaşazâde (ö. 940/1534), büyükbabası Kemal Paşa’ya nispetle Kemalpaşaoğlu, İbn Kemal, İbn Kemal Paşa ve Kemalpaşazâde

Hakikat Peşinde Yalın Kalem

62,40
Elinizdeki eser, yazarın çeşitli ilmî toplantılarda yapmış olduğu İslam hukukuna dair müzakereleri ile bazı sempozyum ve kitap tanıtım makalelerinden meydana

Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi’nin Hayatı ve Fetvâları

52,00
Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi (1858-1920) Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde Erzurum’un Tortum ilçesinde doğmuş, Balıkesir ve İstanbul’da okumuş, devlet mekanizmasında ‘şeyhülislâmlık’

Din, Ahlak ve Kültür Yazıları

44,20
Bu kitap, yazarın daha önceden çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış olan din (ibadet ve fıkıh), ahlak ve kültür konularıyla ilgili

İslam Düşüncesinde Selefîlik

31,20
İslam kültür ve düşünce tarihinde erken bir dönemde ortaya çıkan selefîlik (selefiyye) İslam’ı anlama, yorumlama ve yaşama konusunda İslam’ın ilk

İslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem

57,20
İslam’ın miladi VII. yüzyılda Mekke’de doğmasından ve Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğinin onikinci yılında (M 622) Medine’ye hicretinden sonra, yeni bir