Gösterilen sonuç sayısı: 3

Kadı Abdülcebbâr’da Nedensellik Kuramı

270,40
Dış doğal dünyada her olayın ya da olgunun bir nedeni olduğu gerçeğini ifade eden nedensellik anlayışı, yalnızca düşünce tarihi boyunca

Kelâm Yazıları

290,00
Bilindiği gibi kelâm ilmi, Allah-âlem ilişkisi, Allah’ın varlığına ilişkin a posteriori kanıtlar, Allah’ın sıfatları ve iliştiği fenomenler, ahlâk sorunu, siyâset

Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelâmında Ahlâk Düşüncesi

93,60
Eser, Ortaçağ İslâm dünyasında Ehl-i Sünnet kelâmcılarının genel düşünce sistemlerinin köşe taşlarını oluşturan bilgi, varlık ve değer kavramlarının organik bütünlüğü