Gösterilen sonuç sayısı: 2

Modern Mantık Açısından Teolojik Çıkarımlar

15,60
İnsanlık tarihi boyunca Tanrı’nın varlığı ile ilgili lehte veya aleyhte pek çok söylem geliştirilmiş ve pek çok çıkarımda bulunulmuştur. Bu

Tanrı Üzerine Konuşmanın Anlamı

31,20
Din dili, epifenomenler diye nitelenemeyen ve doğal fenomenlere paralel olan fenomenlerin, gündelik dilin bütün formlarıyla anlatılmasından başka bir şey değildir.