Gösterilen sonuç sayısı: 2

Faysalu’t-Tefrika

26,00
Elinizdeki Faysalu’t-Tefrika Beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka başlıklı eser, Gazzâlî merkezli bir nevi “dinî gruplar sosyolojisi” yapmaya, bazılarını tekfir ederek din dışı ilan

el-Münkız mine’d-Dalâl -Aklı Karışıklar İçin Kılavuz-

26,00
Elinizdeki eser, İslam düşüncesinin fakih, kelamcı ve sufî âlimlerinden birisi olan Gazzâlî’nin Selçuklu Bağdat Nizâmiye Medresesinde öğretim üyesi olarak oldukça