Gösterilen sonuç sayısı: 2

Kur’an Yorumunda Fıkıh Usûlünün İşlevi -İbn Cüzey Örneği-

260,00
Müslümanlara ait toprakların genişlemesiyle birlikte tefsir yazımı bölgesel nitelikler kazanarak sürmüştür. Başta Hicâz olmak üzere Şam-Irak, İran, Fergana, Osmanlı, Kuzey

Tefsir Metodolojisi Açısından el-Burhân ve el-İtkân

368,00
Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e vahyedilişinden başlayarak okunmuş, anlaşılmış ve hayata geçirilmiştir. Zamanla farklı kültürlerin İslam’a dâhil olması, yaşam şartlarının değişmesi,