Gösterilen sonuç sayısı: 2

Haricîliğin Doğuşu ve Gelişimi

33,80
Haricîlik, İslam siyaset ve mezhepler tarihinde ilk ortaya çıkan, önemli olduğu kadar, etkileri uzun yıllar görülebilmiş olan bir mezheptir. Kendisinin

Anadolu Alevîliği

67,60
Tarihsel süreçte konar-göçer Türkmen çevrelerinin inanç, kültür ve geleneklerinin adeta günümüzdeki temsilcileri olan Alevî çevreler, sözlü kültür ve gelenekleri ile