Gösterilen sonuç sayısı: 3

el-İkdü’l-Ferîd -Kültürel İnciler -3

338,00
Sen halkın işlerinden gaflet ettin. Onların mallarını tamamen topladın ve onlarla kendin arasına, alçıdan ve tuğladan bir perde, demirden kapılar

el-İkdü’l-Ferîd -Kültürel İnciler -2

338,00
Yezîd b. Abdülmelik vefat edip de hilafet Hişâm b. Abdülmelik’e geçince Ebreş el-Kelbî dışındaki bütün ashabı secdeye kapandılar. Bunun üzerine

el-İkdü’l-Ferîd -Kültürel İnciler -1

338,00
Muâviye bir miktar mal ve bir prangayı Ömer b. el-Hattâb’a gönderdi ve ona bir mektup yazdı: “Ben Rum kalelerinde demir