Gösterilen sonuç sayısı: 2

Kitâbu’n-Nefs

33,80
Elinizdeki eser, bireysel yönetim okumaları bağlamında İbn Bâcce’den çevirisini yaptığımız Tedbîru’l Mütevahhid’in teorik temellendirmesini yapması açısından son derece önemlidir. Felsefe

Tedbîru’l-Mütevahhid

36,40
Müslüman filozofların felsefe tanımlarından birisi de, tahsilu’s-saade yani mutluluğu elde etmektir. İnsanın biricik hedefi bu dünyada mutlu olmak ve erdemli