Gösterilen sonuç sayısı: 7

Târihu’t-Taberî -7-

598,00
Mervân’ı Basra halkından bir adam –adı Mağūd idi ve onu tanımıyordu– bıçaklayıp yere yıktı. Adam onu öldürünce bir adam: “Müminlerin

Târihu’t-Taberî -6-

559,00
Mancınıkla atış yapıldığını gördüm. Derken gök gürledi ve şimşek çaktı. Gök gürültüsü ve şimşek çakmasının sesi taşların sesini bastırdı. Şamlılar

Târihu’t-Taberî -5-

572,00
Ali onun maiyetinde düşmanla karşı karşıya geldiğimiz her yerde bize: “Onlar savaşı başlatmadan siz başlatmayın. Zira sizler hamdolsun haklısınız. Savaştığınız

Târihu’t-Taberî -4-

546,00
Savaş ganimetleri Celûlâ’dan Ömer’e getirilince deriden olan torbaları açtı. İçindeki yakut, zümrüt ve mücevheratı görünce ağladı. Bunun üzerine Abdurrahman ona:

Târihu’t-Taberî -3-

546,00
Hz. Peygamber ardından da Ali b. Ebî Tâlib’i (as.) çağırdı ve ona: “Ey Ali! Çık ve bu insanların sıkıntısını gider

Târihu’t-Taberî -2-

546,00
…Resulullah (sav.): Kureyş’in vay hâline! Savaş onları yiyip bitirdi. Beni ve Arapları baş başa ve rahat bıraksalar da onlar beni

Târihu’t-Taberî -1-

546,00
…Âdem ile yeryüzüne indirilen şeyler arasında örs, kerpeten, tokmak ve çekiç vardı… …Allah, “Onlar, Allah’ın verdiği çocukları hakkında O’na ortak