Gösterilen sonuç sayısı: 5

Târihu’t-Taberî -5-

114,40
Ali onun maiyetinde düşmanla karşı karşıya geldiğimiz her yerde bize: “Onlar savaşı başlatmadan siz başlatmayın. Zira sizler hamdolsun haklısınız. Savaştığınız

Târihu’t-Taberî -4-

109,20
Savaş ganimetleri Celûlâ’dan Ömer’e getirilince deriden olan torbaları açtı. İçindeki yakut, zümrüt ve mücevheratı görünce ağladı. Bunun üzerine Abdurrahman ona:

Târihu’t-Taberî -3-

109,20
Hz. Peygamber ardından da Ali b. Ebî Tâlib’i (as.) çağırdı ve ona: “Ey Ali! Çık ve bu insanların sıkıntısını gider

Târihu’t-Taberî -2-

109,20
…Resulullah (sav.): Kureyş’in vay hâline! Savaş onları yiyip bitirdi. Beni ve Arapları baş başa ve rahat bıraksalar da onlar beni

Târihu’t-Taberî -1-

109,20
…Âdem ile yeryüzüne indirilen şeyler arasında örs, kerpeten, tokmak ve çekiç vardı… …Allah, “Onlar, Allah’ın verdiği çocukları hakkında O’na ortak