Gösterilen sonuç sayısı: 3

Tehâfütüt-Tehâfüt -Gazzâlî’ye Reddiye-

468,00
Gerek İbn Rüşd gerekse öteki İslam filozoflarını, Gazzâlî’nin katı bir tutum içinde suçladığı gibi, İslam’dan çıkmış, küfre düşmüş kişiler olarak

Faslu’l-Makâl -Felsefe ve Din Uyumu-

96,00
İslam felsefe geleneğinin kurucu akımı olan Meşşâî öğretinin zirvesini gösteren fikirlere sahip filozof, hâkim ve hekim İbn Rüşd -Ebü’l-Velîd Muhammed

Telhîsu Kitabi’l-Makûlât -Kategoriler Kitabının Orta Şerhi-

83,20
İbn Rüşd, fikirleri ve yazmış olduğu eserlerle İslam Felsefesinde önemli bir yer tutmaktadır. İslam dünyasından daha çok Batı dünyasında tanınmış