Gösterilen sonuç sayısı: 3

et-Ta‘lîkât Felsefî Bilimsel Fragmanlar -II-

36,40
Özelde İbn Sînâ ve genelde İslam felsefesine dair yapılan çalışmalarda görülen doksografik araştırma biçimi, bir dereceye kadar anlamlıdır ve yerindedir;

et-Ta‘lîkât -Felsefî-Bilimsel Fragmanlar-I-

39,00
Ta‘lîkât, İbn Sînâ’nın felsefe ve bilim alanında ne kadar mahir ve ne kadar çaplı olduğunu gösteren çok kıymetli bir çalışmadır.

Tanımlar Kitabı -Kitâbü’l-Hudûd-

15,60
İslam felsefesinde felsefi kavramları netleştirme çabası, tanım konusunda yapılan çalışmalarla kendisini göstermiştir. Tanım konusunda en önemli çalışmalardan birisi de İbn