Tek bir sonuç gösteriliyor

el-Mukaddime fi’l-Usûl -Usule Giriş-

156,00
Fîkîh Usulü (Usûl-i fîkîh) ilmi şer’i delillerden ve onlardan birtakîm şer’i-amelî hükümlerin çîkarîlmasîna yarayan kurallardan bahseden bir ilimdir. Başta Kitap