Tek bir sonuç gösteriliyor

Aklın ve Dilin Sınırlarında Kur’an

197,60
Mu‘tezile ile Kur’an arasındaki ilişki, Batı’da ve Arap dünyasında bu ekol üzerine yapılan çalışmalar da göstermiştir ki, Mu‘tezile’nin akılcı bakış