Gösterilen sonuç sayısı: 2

Modern Suriye Şiiri

145,60
Yirminci yüzyılın ilk çeyreğine baktığımızda Arap şiirinin, gerek şekil, gerekse konu açısından klasik Arap şiirinden çok farklı bir çizgiye yöneldiğini

İslâm Öncesi Arap Mitolojisi

145,60
Bu çalışma; müsteşriklerin genelde Arapları, temelde ise Müslümanları rencide etmek için ortaya attıkları “Araplar, aklı da midesi gibi boş millettir”