26 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Hakikatin Binbir Hâli

104,00
“Hakk-Hakikat”, kanı ve inanç değil; Tanrı ile canlı ahlaki bir ilişki (iman) ve insanlarla adalet ve merhamet ilişkisi olarak tavır,

Hareketli Cevher Olarak İslam

104,00
Bugün yapılması gereken, Kur’an’da örnekliği ortaya konan ve müminlerden beklenen dörtlü birlik-bütünlük (duyu verileri, mantık-nedensellik,ahlaki duygulanım ve sezgi) olarak düşünmeyi/şükreden

Aklımın Erdiği

124,80
Ne diyebilirim ki? Hâlâ gelmeye devam ediyorlar…; hem de metafor gücü ve derinliği artarak. Artistlik aforizma patlatma değiller; slogan atma

Biz ve Onlar

145,60
Biz ve öteki, dinlerin ve siyasetin başvurduğu bir ayrımdır. Dinler, “mümin-kâfir” diye ayırır; siyaset, “dost ve düşman” diye ayırır. Birinci

Otorite ve Din

124,80
İnsanın özü, vicdanı ile zekâsının sürekli irtibatta olması ve aktif olmalarıdır (kalp-akıl). Yabancılaşma, bu irtibatın koparılması veya bu iki unsurdan

Sözün Özü

114,40
İslam’ın üç kara deliği: 1- Vicdan yerine, Tanrı ve metin (Kur’an). 2- Özgür irade yerine, “kader”. 3- Nedensellik yerine, “mucize

İlhamice

135,20
Bir zamanlar akademisyendim; şimdilerde daha ziyade düşünür oldum. “Filozof” olmanın kibrini biliyorum. Atina’nın/Yunan’ın/Batı’nın “ontolojik/metafizik” düşünme tarzıdır. Kendime yakıştırmam; ancak Kur’an’ın,

Küfreden Düşünme Karşıtı Şükreden Düşünme

135,20
Çağımız agnostik, ateist, sciantist/pozitivist, panteist, az anlayıp çok inanan dogmatik teolojik, post-modernist (nihilist) düşünme-inanma tarzlarının hegemonyasındadır. Zenginliğin artması ile “küfreden

Kur’an’ın Mahiyeti ve Yorumu

93,60
Vahiy ilişkisi bir zamanda (7. yüzyıl) ve bir mekanda (Arap Yarımadası) vuku bulmuştur. Kur’an, lahûtî (ilahî) olduğu kadar nasûtîdir (insanidir).

Aklın İçindeki İlhamlar

124,80
•Din (vahiy/peygamberlik), bize yön (hidayet) göstersin yeter. Yolu (şeriat) biz vuracağız ve yürüyeceğiz. Çünkü, nesiller ve toplumlar olarak birbirimize benzediğimiz

İsimsiz İlhamlar

104,00
Tarihselliğe yanaşamayanlar varlıklarını ve geleceklerini (ahiret) “borçlu” oldukları efendilerinin (rab) 1400 sene önceki çözümlerine yorum yapma cesareti olmayan çıkarcı ödleklerdir:

Sünnîliğin Eleştirisine Giriş

135,20
İslam’ın erken döneminde toplum, yaşadığı iç savaşlar sonucu Haricilik, Şia ve Ehl-i Sünnet olarak siyasi-teolojik bağlamda üç fırkaya/hizbe/mezhebe bölünmüştür. Muâviye’nin

Kuş Bakışı

166,40
“Kuş Bakışı”, yaşadığımız coğrafyaya, ürettiğimiz kültürel dünyaya ve yaptığımız tarihe -çıkabildiğimiz- tepeden, tırmanabildiğimiz yükseklikten/yukarıdan, dışarıdan bakmaktır. İçinde olduğumuz veya içimizde

Evrensel Ümmetçiliğe Doğru

114,40
İslami açıdan, siyaset yaparken Tanrı’ya, Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e açıktan, aleni atıf yapmak, bunların “adına” konuşmak/davranmak din istismarı, dogmatizm, totalitarizm

Vicdan Böyle Buyurdu

270,40
Allah’ın muradını anladığına inanan bir vicdanın sızlamasıdır.

Derin Ahlak

135,20
“Allah’ın rahmetinden umut kesilmez” (39/53). Ancak, insanlığın da Allah’ın rahmetini celbedecek bir çabanın/talebin peşinde olması gerekir. Soru sorma ve hayrete

Kur’an’ın Ahlak Metafiziği

124,80
Kur’an’a göre en temelde ilişki, isteme-istememe (yapma, yapmama, tutum, tavır ve fiil) olarak edDîn’i de kuran –hatta Tanrı’yı da bağlayan–

Realpolitik-Muhafazakârlık Karşıtı Yazılar

156,00
Ey kare yapılı, kara örtülü Kabe’yi kıble edinip Hac ibadetinde etrafından tavaf eden/dönen Müslümanlar, o yaptığınız ibadetlerden hasıl olması beklenen

Dine Yeni Yaklaşımlar

156,00
Adına daha sonraları, nakîl veya nass denen vahiy, insan aklına alternatif bir bilgi kaynağı değildir. İnsan aklının Allah tarafından kullanılmış

Politik Teoloji Yazıları

197,60
Politik teoloji, modern (seküler) devlet kuramının bütün önemli kavramlarının dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramları olduğunu söylüyorsa; biz de, Orta Çağ’da din ile