Gösterilen sonuç sayısı: 4

Tefsir Usûlü

156,00
Bu kitabın konusu tefsir usûlünün ne olduğunu anlatmaktır; hedefi ise anlama ve yorumlamaya esas olacak tefsir teorisini, metodolojiyi ortaya koymaktır.

M. Esed’in Kur’an Mesajı’nın Tahlil ve Tenkidi

208,00
Muhammed Esed, katı bir dinî gelenekten gelmiş, gençliğinde dinsel bunalımlar yaşamış, felsefî ve siyasî ideolojilerde, dinî oluşumlarda kurtuluş aramış, sonunda

Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci

228,80
Kur’an’ın, salt bir metin olarak okunduğunda beklenen maksadı meydana getirmeyeceğine inanan Müslümanlar, ilk zamanlardan itibaren onun açıklanması gereğine inanmışlardır. Yine

Kur’an’da Din Kavramı

176,80
Kur’an, bütün peygamberlerin aynı dini (İslam) getirdiğini söyler. O, o güne kadar olup bitmiş tarihi yeniden başlatma iddiası ile değil,