Gösterilen sonuç sayısı: 3

İki Paradigma Bir Hakikat -Felsefe Geleneğimizin Mahrem Yüzü-

93,60
Elinizdeki eser bilimi, dini, sanatı, felsefeyi, aklı, sezgiyi birbirine karşı konumlandırmadan antropolojik anlamda, her birinin gerek insan tabiatında ve gerekse

Fahruddîn er-Râzî’de Felsefî-Teolojik Antropoloji

93,60
Felsefî-Teolojik Antropoloji, gerek kavramsal çerçevesi ve içeriği, gerekse terminolojisi ve metodolojisi itibarıyla, ele almaya çalıştığımız bu mütevazı çalışmada, ilk kez

Râzî Düüşüncesinde Felsefenin Temel Disiplinleri ve Pozitif Bilimler

312,00
Kitâbu’l-Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme, İslâm Felsefesi alanında ortaya koyulmuş son derece sistematik çalışmalardan biridir. Böyle bir eseri, bugün çoğu zaman sıkıntısını