Tek bir sonuç gösteriliyor

Mülhatü’l-İ‘tikâd – İtikâdın Güzelliği- ve et-Terhîb an Salâti’r-Regâib -Bid’at Risâlesi-

62,40
İzzeddin b. Abdüsselâm, hayatının son on yılını Memlûkler döneminde geçirmiştir. Devrin en önemli İslam âlimi diye bilinir. Ayrıca Şeyhü’l-İslâm lakabıyla