Gösterilen sonuç sayısı: 11

Farklı Okumak Hüseyin & Yezit

23,40
Bu kitapta dünya tarihinin belki de en şanssız iki insanından bahsetmeye çalışacağız. Onların hayat hikâyesini okuyunca ve günümüze kadar yansıyan

Dört Halifeyi Farklı Okumak – 4 Hz. Ali

31,20
Sünni dünya içinde “mızrağın çuvala sığmadığını” görenler de yok değildir. Kelam ilminin önemli bilginlerinden Taftazani, Osmanlı medreselerinin temel eserlerinden Şerhu’l-Mekasıd

Farklı Okumalar

26,00
Şu iddialı cümleyi kurabiliriz: “Hz. Peygamber’in kamu atamalarında Müslümanlık ön şart değildi.” Ebu Zer gibi ilk Müslümanlardan biri dururken hatta

Siyer Okumaları

26,00
“Siyeri Farklı Okumak” adlı eserimiz siyerin neliği, nasıl okunması ve anlaşılması konusunda bir teklif denemesiydi. Orada uyguladığımız metod çerçevesinde bu

Farklı Okumak: Hasan ve Muaviye

28,60
Hz. Hasan İslam tarihinde polemiklerin konusu olan şahıslardan biridir. Bir yıla varmayan kısa bir halifelik dönemi geçirmesine rağmen yaşadığı problemler

Tarih Okumaları

33,80
Rivayetler temelinde baktığımızda Müslümanların geleceklerinin tümüyle bir çöküş ve yıkılıştan ibaret olduğu mesajı verilmektedir. Hz. Peygamber’in ashabıyla birlikte yaşadığı dönemin

Cahiliyye’yi Farklı Okumak

26,00
İslam dinini tanıtma amacındaki kitapların çoğundaki anlatım tarzı genelde şu şekildedir: “Hz. Peygamber’in getirdiği sistem, yepyeni bir dindir. Eskilerin hepsini

Dört Halifeyi Farklı Okumak-3 Hz. Osman

33,80
Yüce kitabımız, bize peygamberlerimizin yanlışlıkları hakkında bilgiler veriyor (Taha, 121 ve Hud 46). Ama aynı zamanda bu peygamberlerin hayatını aktararak

Dört Halifeyi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer

33,80
Hz. Ömer’den: İnsanın ağzının laf yapmasına aldırış etmeyin. Kim emaneti koruyor ve insanların namuslarına saygı duyuyorsa ona değer verin ve

Dört Halifeyi Farklı Okumak-1 Hz. Ebu Bekir

31,20
Sahabeyi anlama konusunda en büyük problem; sahabenin hepsinin adil olduğu, her şeyleriyle örnek oldukları, onlara hatalı denilemeyeceği, bu şekildeki bir

Siyeri Farklı Okumak

80,60
’’Dinlere en büyük düşmanlığı kendi mensupları yapmıştır’’ dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Bütün dinler için geçerli olan bu kaideye İslam