Tek bir sonuç gösteriliyor

Geçmişten Günümüze Zerdüştîlikte Hayvan Algısı

104,00
Hemen hemen tüm din ve mitlerde hayvanlara büyük önem verilmiştir. Hint, Mısır ve farklı dinlerde büyük tanrılar hayvan simgeleriyle gösterilmiştir.