Gösterilen sonuç sayısı: 2

Kutsal Kitaplarda Ölümötesi

26,00
Semavi dinler dediğimiz, vahye dayanan dinler ahiret inancına daha çok ağırlık vermişlerdir. Bilindiği gibi bu dinlerin İslam öncesi temsilcileri Yahudilik

Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz

36,40
Vahiy geleneği boyunca değişik dönemlerde gelen Allah’ın elçileri, değişik tarihî şartlar ve durumlar içinde aynı mesajı anlattılar. Ancak onların şeriatları