Gösterilen sonuç sayısı: 5

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 4-

338,00
Bir gün Müstekfî […] Kâtip Yahyâ b. Şirzâd’a […] şöyle anlattı: Söylendiğine göre Haccâc b. Yûsuf, Îraklılardan, Şamlı adamlarında bulunmayan

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 3-

377,00
Muaviye’nin siyasetteki mahareti ve ustalığı, havas ve avamın kalbini kazanması o dereceye ulaştı ki Kufe halkından bir adam Sıffin Savaşı’ndan

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 2-

351,00
Bazı filozoflar gulyabanilerin anormal bir hayvan cinsi olduğunu, onun şeklinin bozuk olup doğa kurallarının onu bağlamadığını söylerler. O, tek başına

Mürucü’z-Zeheb ve Meâdinü’l-Cevher -Altın Çayırları ve Cevher Kaynakları 1-

377,00
Bu kitabımı, ihtiva ettiği bilgilerin oldukça kıymetli, ele aldığı konuların son derece önemli olması sebebiyle Mürûcü’ẕ-Ẕeheb ve Meʿâdinü’l-Cevher şeklinde isimlendirdim.

et-Tenbîh ve’l-İşrâf

351,00
Kitabımızda Yunanlıları da Romalılara dâhil ettik. Çünkü Keldânîler yani Irak’ta yaşayan Süryânîlerin, İlk Dönem Fars Hükümdarlığının hâkimiyetine girmeleri gibi Romalıların