Gösterilen sonuç sayısı: 19

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları V

62,40
Varoluşla yaşam iç içe görülür Yaşam açılsa varoluş dürülür Pratik bilgelik metodik akışta Ben inşası işte bilimsel bakışta Teolojik yöneliş

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları IV

62,40
Budur aşktan umut ve beklenti Aşk değildir insana eklenti Aşkla düşünmeyi gel sen de seç Geçebilirsen ötesine geç Aşka yönel

Şiirlerle Din Felsefesi -İman-Akıl-Aşk-

83,20
İman, akıl, aşk üçlüsü üzerinden din felsefesi yapma ve din felsefesinin temel konularını tartışma amacı taşıyan bir teolog ya da

Varoluşsal İnanç Sorunları

83,20
Din felsefesinin; yakin, delil, fayda ışığında varoluşsal inanç sorunlarını tartışırken, bu süreçte aldığı yolu derinleştirmesi, yüklendiği rolü etkinleştirmesi, seslendirdiği kali

Gençlik ve Varoluş

83,20
Bu çalışmamızda, gençlik ve varoluş sorununun öz ve kavramlarının kesişme noktalarını mitoloji, etik, felsefe, teoloji ve estetik alanları içinde değerlendirilebilecek

Din Felsefesi -Soru, Sorgu, Sonuç-

114,40
Din felsefesi yapan bir teolog ya da filozof, dinsel olanın özüne inerken, elde ettiği teolojik verilere ve felsefi sonuçlara gereken

Kötülük Sorunu

83,20
Günümüz din felsefesinin en temel sorunlarından biri olan kötülüğün varlığının yeni birtakım yaklaşım ve boyutlar içinde felsefi ve teolojik açıdan

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları-III

58,50
Özlenilen düzeyde din felsefesi yapabilme, büyük ölçüde, din felsefesine gönül verme gerçeğinin yaygın bir bilinçlenme doğrultusunda ilerlemesine bağlıdır. Bu anlamda,

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları-II

93,60
Günümüzde öne çıkan ve örnek alınan din felsefesi modellerinin ancak düşünce ve tartışılabilir konu üreterek teoloji, felsefe ve bilim alanında

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları-I

93,60
Bir yandan bütüncül ve eleştirel din felsefesi sınırları içinde tartışılacak mevcut ve olası sorunların nasıl işlenmesi gerektiği yönünde bir bilinç

Estetik Etik İlişkisi

83,20
Bu çalışma, varoluşsal bir gereksinim olarak ortaya çıktığı kanısında olduğumuz, estetik-etik ilişkisi ile doğrudan bağlantılıdır. Çalışmanın ana bünyesi, ne geleneksel

Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi

93,60
Doğrusu, din felsefesine yönelik konu üzerine yazmada, sorun ortaya koymada ve çözüm üretmede, Batılı kaynakları kullanmaya ek olarak, kendi kültürümüz

Mevlana’da Aşk ve İşlevi

93,60
Düşünce tarihine bakıldığında din felsefesi yapmanın farklı dinamiklerinden söz edilebilir. Bunlardan biri de, kuşkusuz, bir örneğini Mevlana’da gördüğümüz aşk dinamiğidir.

Hayyam’ın Rubaileri -Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme-

83,20
Din ve felsefe içerikli egzistansiyal konu ve sorunlar bağlamında ortaya konulan çıkarımlarda tek doğru budur demek, Hayyam için, olanaksız görünmektedir.

Paradoksal Konuşmak

93,60
Bir varlık gördüm isim veremem Gördüğün her şey dürülür O’nda Çünkü bütünü içermek O’na özgüdür Gördüğün her öz görülür O’nda

İbn Arabî ve Spinoza’da Varlık

124,80
Ben ne benim ne oyum-öyleyse ben kimim, o olan o kim-ey o, sen, benim de-ey o olan ben, sen olsun-hayır,

Tanrı ve Kötülük

83,20
Tarihsel gelişimi dikkate alındığında, nitelikli Tanrı’nın varlığıyla evrende yer alan kötülüklerin birlikte düşünülmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kötülük problemi

Din Felsefesi Açısından Yunus Emre’de Aşk-Yaratılış-Kendi Olma

104,00
Aşk, yaratılış, kendi olma gibi dinsel ve felsefi içerikli konuların taşıdığı ontolojik konum ve epistemolojik değerin, adı geçen konuların birbirleriyle

Ölüm Sonrası Yaşam

152,00
İnsanın üzerinde düşündüğü egzistansiyel değer taşıyan ilk ve önemli konulardan biri de ölümden sonra hayat problemidir. Temelde sorgulayan ve merak