Gösterilen sonuç sayısı: 4

Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu

280,80
Tefsir tarihine ilişkin bilgilerimizin tefsirin geçmişiyle uyumlu olması ve tefsir tarihinin tefsirin geçmişine uygun olarak inşa edilmesi önem arz etmektedir.

Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri

187,20
“Tefsir Tarihi” Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar süregelen, Kur’an’ı anlama çabalarını, bu yönde telif edilen eserleri, ortaya çıkan yaklaşım ve

Sözlükbilim ve Tefsir -Tehzîbül’l-Lüga-

270,40
Klasik sözlükleri sadece kelimelerin karşılığını sıralayan birer kaynak olarak değerlendirmemek gerekir. Kelimelerin manasını vermekle yetinenler bulunmakla birlikte, ayetlerin anlaşılmasına katkı

Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı

228,80
Kullanılan dil açısından İslam toplumunun homojen diyebileceğimiz yapısı, hicri ikinci asrın ortalarından itibaren çeşitli faktörler nedeniyle değişmiş, bu değişim dile,