Gösterilen sonuç sayısı: 2

Dört Halife ve Emeviler Döneminde Din-Devlet İlişkisi

114,40
Devletin teorik tanım ve temel fonksiyonları dikkate alındığında, Dört Halife dönemindeki siyasî-sosyal yapının bir “devlet” olduğu söylenebilir. Bu devletin yönetim

Emevîler Döneminde İktidar-Ulemâ İlişkisi

187,20
Emevîler dönemi önemli dinî, siyasî ve sosyal gelişmelerin yanı sıra, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Kad-ı Şureyh, Şa‘bî, Saîd