34 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

İlâhî Hitâbın Tefsiri -3-

611,00
Kur’an-ı Kerîm’in tefsir ve te’viline dair bu çalışmama başlarken Endülüslü müfessir Ebû Abdillah el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân adlı

Kur’an Tarihi

228,80
En başından itiraf etmeliyiz ki bu çalışma Kur’an tarihindeki tüm boşlukları doldurmak ve birçok karanlık noktayı tek tek aydınlatmak gibi

Kur’an ve Aşırı Yorum

353,60
slam’ın ondört asrı aşkın tarihi boyunca Müslümanların dinî ilimlere yönelik merkezî ilgileri Kur’an üzerinde yoğunlaşmış ve bu yoğun ilginin doğal

Ribâ ve Faiz Nedir, Ne Değildir?

166,40
Sanayi devriminin ardından milli zenginliğin üretilmesinde sermayenin rolü hızlı şekilde güç kazanmış olduğu için tüm ekonomilerde kredi kurumu da ona

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

208,00
XIX. yüzyıl bir taraftan düşüşün/çöküşün kaçınılmaz süreçlerinin yaşandığı, bir taraftan da yeniden yükselişe geçmeye yönelik hâl çarelerinin arandığı ve bu

Siyaset, İtikad, Din

208,00
Bu kitaptaki yazıların önemli bir kısmı din-siyaset ilişkisine dairdir. İslam tarihi boyunca Kur’an, Hadis gibi temel dinî metinler, semboller ve

İlâhî Hitâbın Tefsiri -2-

572,00
Kur’an-ı Kerîm’in tefsir ve te’viline dair bu çalışmama başlarken Endülüslü müfessir Ebû Abdillah el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân adlı

İlâhî Hitâbın Tefsiri -1-

572,00
Kur’an-ı Kerîm’in tefsir ve te’viline dair bu çalışmama başlarken Endülüslü müfessir Ebû Abdillah el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân adlı

Kur’an ve Tarihsellik Üzerine

218,40
Tarihselcilik, “Kur’an’ın söylediği her şey sadece nüzul dönemindeki muhataplar içindir, demek değil, tam tersine o gün müşriklere hitap eden ayetlerin

Tefsir Geleneğinde Anlam-Yorum, Nüzul-Siret İlişkisi

124,80
Yirmi üç yıl gibi çok uzun metrajlı bir siret filminin sayısız sahnesine ait replikler mesabesindeki Kur’an ayetlerini filmin senaryosundan yalıtarak

Karar Yazıları -III-

218,40
Bu kitaptaki yazıların önemli bir kısmı insanoğluna, hayata ve dünyaya karşı burukluklarım, hayal kırıklıklarım ve kırgınlıklarımı dile getirme arzusunun yansımaları

Karar Yazıları -II-

239,20
Siyaset eleştirisine yönelik yazılarımız Karar Gazetesi’nde yayınlandığında, çok kere “Hocam, sen ilim adamısın, girme bu konulara; sen kendi uzmanlık alanınla

Karar Yazıları -I-

218,40
Bugüne değin yazdıklarımın hemen hepsinin genelde ilahiyat, özelde tefsir alanıyla ilgili olması daha ziyade bu alan dâhilinde yazmamı gerektirse de

Din Sermayesinden İktidar Devşirmek: FETÖ

228,80
FETÖ sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, psikiyatri, antropoloji, teoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi çok çeşitli alanların yanında din-devlet-cemaat-siyaset ilişkisi boyutuyla

Kur’an, Vahiy, Nüzûl

166,40
İlginçtir, Kur’ân-ı Kerîm diğer bütün kutsal metinlerden daha fazla ilmî çalışma ve araştırmaya konu olduğu, belki de bütün kitaplardan daha

Nüzul Sırasına Göre Kur’an-ı Kerim Meali

630,50
Bize göre yorumdan arındırılmış bir Kur’an çevirisi imkân dâhilinde değildir. Bu yüzdendir ki meal çalışmamızda Kur’an’da “ne dendiği”nden (lafız ve

Kur’an-ı Kerim Meali Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri (Hafız Boy, Metinli)

970,00
Bize göre yorumdan arındırılmış bir Kur’an çevirisi imkân dâhilinde değildir. Bu yüzdendir ki meal çalışmamızda Kur’an’da “ne dendiği”nden (lafız ve

Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe)

488,80
Bize göre yorumdan arındırılmış bir Kur’an çevirisi imkân dâhilinde değildir. Bu yüzdendir ki meal çalışmamızda Kur’an’da “ne dendiği”nden (lafız ve

Kur’an-ı Kerim Meali (Büyük Boy)

630,50
Bize göre yorumdan arındırılmış bir Kur’an çevirisi imkân dâhilinde değildir. Bu yüzdendir ki meal çalışmamızda Kur’an’da “ne dendiği”nden (lafız ve

Söyleşiler, Polemikler

156,00
Bugün bir Müslüman er kişi, kadının kaburga kemiğinden yaratıldığına ve yaratılıştan arızalı olduğuna inanıyorsa, o kişinin böyle bir inanca sahip