38 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Ateizme Reddiye -Gerekli İnsan Tasarrufunu Devre Dışı Bırakan Kabul-

187,20
Ateizmin besin kaynağı durumunda olan şeylerin, din ve dindarlık bazında insana sunulanlara karşı kabul, anlama, sorgulama, eleştiri ve öneri yerine,

Bizden Söylemesi -Hakikate Açılan Kapı Önyargısız Dinlemekten Geçer-

135,20
Daha işin başında yalnızca bizi muhatap alan dinin önerdiklerini bilme adına demek lazımdır ki; halk edilen insanlığın yegâne kabulü durumundaki

Sorumluluk Bilincimiz -Yegâne Varlık Olan İnsanın Donanım ve Sağlıklı İletişim Kümesi-

197,60
Sorumluluk bilinci olan insanı merkeze alan Yüce Tanrı, onun güven duyulabilecek bir varlık olduğunu da açıkça ortaya koymuş gibidir. Ve

Ömer Müslümanlığı -Yaşayan Dindarlığın İlke, Adalet ve Ahlâk Bazlı Analizi-

197,60
Ömer Müslümanlığı, çalışma boyunca ifade ettiğimiz gibi, her devrin kendi şartlarında gelişmesi gereken temel değerler merkezli olan pozitif bir yaşam

Deizmin Eleştirisi -Yaşanan Hayatın Aktivitesini Sünnetullah Dışında Görmenin Tuhaflıkları –

156,00
Deizmi merkeze alan bu çalışmamızın içerik ve genel değerlendirme süreçlerinin deizmin yapı sökümü, deizme reddiye, deizmi anlamak ve deizmi yargılamak

Yolda Bulduklarım -Beşerî Tecrübenin İnsanın Gelişimine Olan Katkısı-

114,40
Esasında insanı eğiten şey, yolda bulduklarıyla olan sağlıklı münasebetidir diyebiliriz. Onun baş koyduğu yolda hazır bulduğu şeylerden maksimum derecede faydalanabilmesi

Yola Çıktıklarım -Müslümanca Düşünebilme Becerisi Üzerine Temrinler-

114,40
Yolda bulduklarımızın hemen hepsinin esasında bulmak zorunda olduklarımız temel ilkeler olması, insanın bu çabasının ne denli değerli olduğunu da göstermektedir.

Şirkin Dinî ve Kültürel Temelleri -Tanıdık Dindarlığın Sosyal ve Tarihsel Boyutu-

135,20
Artık yakından biliniyor ki, Yüce Allah’a yakınlaşma adına O’nun gönderdiği elçiler ve onların peşinden gelen iyi insanların yolunu takip etmekle

Tevhit ve Şirkin İçerik Analizi -Farklı Dindarlık Ölçeklerinin Tanıdık Unsurları-

156,00
İnsanoğlu, eğer ki hakikati tanıyamaz ise tanıdığı pek çok dalâleti hakikat yerine koyabilir. O yüzden de din denilen olgunun asıl

Şirkin Ekonomi Politiği -Kazanım Umudunun Sürekli Beslendiği Sistem-

104,00
Tevhidin kurumsal rekabet içinde olduğu şirk olgusunun özellikle de ekonomik endişeler üzerinden kendisine nasıl bir yol çizdiği sorunu, çalışmanın bel

Şirk ve Beşerî Çerçeve -Kontrolsüz Dindarlığın Bilindik İstikameti-

114,40
Tanrı ve insan ilişkisinin en sorunlu tarafı herhâlde beşer dindarlığının korunmasız hâli olan şirk olgusudur diyebiliriz. Vahye ilgisiz hatta gönülsüz

Farkındalıklarımız -Din ve Yaşamın Olası Pozisyonları Hakkında Tezler-

156,00
Dünyanın âdeta direksiyonuna oturtulan insanoğlu; fark etmek, fark edilmek, fark edecek yeteneklerle donatılmak ve fark ettiğinin gereğini yapabilmek gibi oldukça

Din ve Dindarlıklar -Olan ve Olması Gereken Din Anlayışlarımızın Anatomisi-

145,60
Din denilince, evrensel, kalıcı ve zaman üstü ilkeler ile insanlığın değişim ve dönüşümüne paralel olarak değişebilen uygulama zenginliklerini anlamak durumundayız.

Dogmatik Uyku -Din, Bilim ve Tanrı Zihniyetinin Kökenlerine Dair-

156,00
Kur’an’ın temel ilkelerine zarar vererek Allah’ın dini olan İslâm’a faydalı olunamaz. Bu açıdan İslâm’ın içinde kalarak konuşmanın önemini kavramak durumundayız.

Kelâmî Perspektif -Günlük Hayata Kelâm Penceresinden Bakabilmek-

156,00
Dünya, insanın sürgün yeri değildir. Bilakis insanın hakikatle beslenme yeridir. O yüzdendir ki insan zihnini sürekli olarak meşgul eden iman,

Akleden Dindarlık

135,20
Akıldan beslenmeyen dindarlıklar ile irâdeyle yol almayan benliklerin varacağı yer, kula kul olmaktan başka bir durak değildir. Sorumluluk sahibi kişiliğin

Kur’anî Dâvet Stratejisi

187,20
Adına şirk olgusu denilen bu hevesin ‘aracılık’ vasfı üzerinden kendine yeni dindarlıklar oluşturduğu da görülmektedir. Bu eğilimin Yüce Allah’ın daha

Tanrı Tasavvurları

145,60
Efrâdını câmi ağyârını mâni bir tasavvur sürecini ortaya koyabilmek, tevhid ve onun karşısında konuşlanmış olan her olguyu kendi hâlinde betimlemek

2K Kader ve Kanun

145,60
Genelde insanlığın, özelde ise Müslüman toplumların önünde duran kadîm meselelerden birisi belki de başlıcası kader ve kanun yani yasa, ilke

Bize Her Yer Rize Değil

166,40
Derler ki “insanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir.” Sizler, bu söze pek de kulak verip aldanmayın. Zira insanın vatanı,