Gösterilen sonuç sayısı: 2

İslam Hukuk Düşüncesinde Vaz‘î Hüküm Teorisi -Sebep Hükmü Işığında Metodolojik Bir Tahlil-

197,60
Vaz‘î hüküm bir şer‘î hüküm teorisi olarak Şâri‘in hükümlerle birlikte bu hükümlerin varlığı hakkında mükellefe bilgi veren sebepler vaz‘ ettiği

Şeyhülislam Seyyit Feyzullah Efendi ve Fetâvâ-yı Feyziyye

104,00
Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısı içinde önemli bir yeri olan Şeyhülislamlık kurumu (Meşîhât Makamı), bünyesi içindeki çeşitli hizmet alanlarından birisi olarak