Gösterilen sonuç sayısı: 2

Tefsir Usûlünde Ehl-i Sünnet ve Şia Mukayesesi

301,60
İslâm’ın tarihsel sürecinde iki ana ekol olan sünnilik ve şiiliğin Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemleri ortak kavram dünyasına sahip olma

Ebû Ca’fer et-Tûsî’nin Tefsirinde Nesh Olgusuna Yaklaşımı

62,40
İslâm tarihi boyunca tefsir ve diğer İslamî ilimlerin bir müzakere konusu olan nesh olgusu, çeşitli kitaplar içerisinde yer almış ve