Gösterilen sonuç sayısı: 3

Payitaht ve Çanakkale Seyahati

36,40
Şeyh Bedreddin en-Na’sani, Mustafa Kemal Bey’in gayretlerini anlatmak üzere herkesi etkileyen harika bir şiir okudu. Tekrar okuması istendi, bu defa

Şîa ve Ehli Sünnette Kur’an Tasavvuru

33,80
Muhtelif eserlerde Kur’an’ın tahrifine inanmakla itham edilen en mühim fırka olarak Şîa gösterilmektedir. Gerçekten de bazı Şîî kaynaklarda Kur’an’ın mevsûkiyetine

Muhammed Ahmed Halefullah

67,60
Halefullah, el-Fennu’l-Kasasî fî’l-Kur’âni’l-Kerîm isimli çalışmasıyla, kültür farklarının getirdiği diller arası problemin, Kur’an’ın kıssaları konusunda da etkili olduğunu açıkça dile getiren