Tek bir sonuç gösteriliyor

Beyân Fıkıh Usûlü İlişkisi

208,00
Bu çalışma, İslam ilim geleneğinde önemli bir yer teşkil eden belâgat (beyân) ile fıkıh usûlü bilimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı