Tek bir sonuç gösteriliyor

Mu’tezile Akaidi -Sâhib b. Abbâd’ın Kelami Görüşleri ve el-İbâne Adlı Eseri-

62,40
Sâhib b. Âbbâd’ın el-İbâne adlı eseri Hasan el-Yâsîn tarafından tahkik edilerek Nefâisü’l-ma’tûtât adlı eserin içerisinde Bağdat’ta Mektebetü’n-Nahza tarafında 1953 ve