Gösterilen sonuç sayısı: 7

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Melek, Cin ve Şeytan

16,90
Biz bu kitabı, Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’nin, Akidetü’l-Mü’min adlı eserinde yer alan melekler, cinler ve şeytan konularına dair açıklamaları altında

Ebû Bekir Câbir el-Cezâirî’ye Göre Kaza ve Kader

18,20
Şeyh Ebû Câbir el-Cezâirî kader-i kevni ve kader-i şer‘î olmak üzere kaderi iki sınıfa ayırmaktadır. Kader-i kevniyi mutlak kader ve

Hüseyin el-Cisr et-Tarâbulusî’ye Göre Âhiret Ahvâli

18,20
Âhirete iman, insanın nefsini yenmesi ve dünyevi arzulardan arınması noktasında büyük bir motivasyon kaynağıdır ve iyi şeyler yapmaya yönelmeleri konusunda

XVIII-XX. Asırlarda Siirt Bölgesinde Yapılan Kelâm Çalışmaları

40,00
Siirt, tarihi eski çağlara kadar giden bir şehir olmakla birlikte, asıl kimliğini Müslümanların yönetimine girdikten sonra bulan kentlerden biridir. Müslüman

Eş‘arîlerin İtikad Yolu

32,00
Dinle sen Müminlerin akidesini ey nuri can İtikad-ı ehl-i sünnet ve’l-cemaat derbeyan Sen furuz-ü ayniye hem müstehab adapları Hem yedi

Molla Halil’in Kelâmî Görüşleri

33,80
“Ey Muhammed! Allah’tan başka hak ilah olmadığını bil (47/19)” mealindeki ayetten anlaşılan ilahi emir, Hz. Peygamber’in ve onunla birlikte olan

Âyetler ve Hadisler Işığında Kıyâmet Habercileri

36,00
Saat için çok alâmet var da hep inanması Farz olur kübralarından dinle birkaç tanesi Evvela Mehdi gelir sonra Mesih Deccâl