Tek bir sonuç gösteriliyor

Kudret-Fiil İlişkisi

44,20
İslam düşüncesinde Allah’ın mutlak irade, kudret ve otoritesi ile insanın özgürlüğü arasındaki dengenin ne şekilde sağlanacağı hususu öteden beri tartışılagelen